• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Kiến thức trọng tâm toán lớp 3: Bài toán giải bằng 2 phép tính
8 lượt xem

Kiến thức trọng tâm toán lớp 3: Bài toán giải bằng 2 phép tính

1. Dạng 1: Bài toán được giải quyết bằng hai phép toán liên quan đến dữ liệu “lớn hơn”, “nhỏ hơn”

1.1. Giới thiệu về Toán học

Toán lớp ba được giải bằng hai phép tính liên quan đến dữ liệu “lớn hơn”, “nhỏ hơn” là một dạng toán trong đó bài toán nêu giá trị của một đại lượng lớn hơn hoặc nhỏ hơn một đại lượng đã biết và yêu cầu tổng hoặc hiệu số của hai đại lượng.

1.2. Giải pháp

kl5kMfNxyxYmR_1ZvCAarXjs145BUYfOi4LYYg-hY2Bo7PpnvymR7Paxu0Q3xLPlmEf03J_O1ozMdwbaJ3SWaGxQqPCRbXppE9Cp-mgvOCzDLNoz4-wB7FndTlxDikYF22-QRbap

Bạn đang xem: Còn lại là làm phép tính gì

Kv5zRVpnkDqi4RfPp7wPE3aFEysYWosA6UBN0E8b8cqYoqKN-vZVbRDL4b5Z56lYTOVoBfezTyHDRanWOmjwpZpA1h3udGetlYquXxhfCi1rEKxIMfUghLZHCq8rTTmjQ_Hphwlm

Ví dụ:

Một chuồng có 30 con gà mái và số gà trống ít hơn số gà mái là 12 con. Có bao nhiêu con gà trong chuồng?

Tóm tắt:

BmHvg4W84iI0bRnM5ahIPs7nKHaazYOaEKNCvAyr9y3hcOfhSHFY3bvw8E5yPpLPCYyNjDYhIW92VwBWiRqZUyGmLWcJX9Mr9mdX6ymY7X1F__f6_HODrPSU310_69oYRomYPWkH

Giải pháp:

Số gà trống trong chuồng là:

30 – 12 = 18 (gà)

Tổng số gà trong chuồng là:

30 + 18 = 48 (gà)

Trả lời 48 con gà.

1.3. Bài tập thực hành

Bài 1: Cốc thứ nhất đựng 250ml nước, cốc thứ hai đựng nhiều hơn cốc thứ nhất 150ml. Hai cốc đựng được bao nhiêu nước?

Bài 2: Cấp 3a trồng được 20 cây và cấp 3b trồng được ít hơn cấp 3a 5 cây. Hỏi hai tầng trồng được bao nhiêu cây?

Bài 3: Hôm nay một gia đình Nga thu hoạch được 40kg cam, ít hơn hôm qua 25kg. Hỏi tổng số cam thu được trong hai ngày là bao nhiêu?

Bài 4: Khoảng cách từ nhà cậu bé đến trường là 2km, gần hơn khoảng cách từ nhà chim đến trường là 3km. Hỏi khoảng cách từ nhà nam đến nhà yến, biết nhà nam, trường và nhà yến nằm trên một đường thẳng.

Bài 5: Chu vi khu vườn a là 125m, chu vi khu vườn b lớn hơn chu vi khu vườn a là 50m. Tổng chu vi của hai khu vườn là bao nhiêu.

1.4. Trả lời

Bản nhạc 1:

Tóm tắt:

mRv4JdgQTJaHhilExsUoCH2uFvtembpKzZ-VAqcPLVV8Oe3mwYPGnFRxLSu6CsDX2tCW7hnN0sZbxOY1SzQjZUHYZN4cbAhBXO1gDG9KkP3u2MqFDGbbvy7kZlEu9LKRXKMxiB00

Cốc thứ hai có thể chứa được bao nhiêu nước:

250 + 150 = 400 (ml)

Tổng lượng nước có thể đựng được trong hai cốc là:

250 + 400 = 650 (ml)

Trả lời: 650ml

Bản nhạc 2:

Số cây lớp 3b trồng được là:

20 – 5 = 15 (cây)

Tổng số cây tầng 2 trồng được là:

20 + 15 = 35 (cây)

Trả lời: 35 cây

Bản nhạc 3:

Tóm tắt:

gG8-M4mb1kDbEKkryVFaJiNEgOgXgWPdPWab2hiR6yRnaYYp6NMggVD0O9Q4BPV5v1unV3xDn4daJZByCtH3N1s-ipE-HoGEMt63sOv_jA1tdeH2vK4B1_N8y4YSOvuaRQTIc4gQ

Số lượng cam được thu hoạch ở Nga ngày hôm qua là:

40 + 25 = 65 (kg)

Xem thêm: Danh từ là gì? Cụm danh từ là gì? Phân loại danh từ

Tổng số cam thu được trong hai ngày là:

40 + 65 = 105 (kg)

Đáp số: 105kg

Bản nhạc 4:

Tóm tắt:

nI-DlHYghHSRvkjGI42qcK8qBuLiV2o1WrWAy57aCYQ7ZmzyjDo3r1aRPhaY1OBQWJvXl4MQAMYzm3grHS2QcYrFM9zrZrPOCUQ8tPGMU_Clq_ohqIvkWt7n1NpWfBMV4J2xuKFH

Khoảng cách từ nhà yến đến trường là:

2 + 3 = 5 (km)

Khoảng cách từ Nanjia đến nhà Swiftlet là:

5 + 2 = 7 (km)

Câu trả lời: 7 km

Bản nhạc 5:

Tóm tắt:

yparlQwv7JJLOQmj_yVf_fBfSUK7ciemkqg81u4pDMHgFNCCJQAATMNXw-YHBnaRrrMoSsTsrOo-o_ebf43Rm4uNqP2p61Ao0bNwempNO6gMitx0Nc3J8XtL4jAekkBHyVSfMGwM

Chu vi khu vườn b là:

125 + 50 = 175 (mét)

Tổng chu vi của 2 khu vườn là:

125 + 175 = 300 (mét)

Trả lời: 300m

2. Dạng 2: Bài toán lớp 3, giải bằng hai phép tính, với số liệu là “bé đi nhiều lần”, “bé đi nhiều lần”

2.1. Giới thiệu về Toán học

Toán lớp 3 được giải bằng hai phép tính có chứa dữ liệu “giảm đi nhiều lần”, “giảm đi nhiều lần” trong đó một số tiền, số tiền chưa biết bằng một số tiền đã biết nhân với nhiều lần hoặc giảm đi nhiều lần và yêu cầu trên tổng hoặc hiệu của hai đại lượng.

2.2. Giải pháp

uJ94GVPZpvBm62lhfWshoPgmkZzaceVlb0oITVD5zwgziQc3BVG8EGMx8X7-4FA0FcMxPIALMLVhv3g03P-Zk7dg2i3b3-Srm6jDlV1V5w2r2PrfVL6TMiWf30gt5San8Y9mbLjX

dcsxSoNIe2vAbJ29wGIpCc6ag80jXIxK_-1DyqCDWp0mEOiS5lC27pyjW8Z13D7n9AT4ra18tHsIrIISLHlaTpYgNyNplwo14CTYrD7QqtO9EOW5-ecM1ZmlSAGy1lkOO990wsPl

Ví dụ:

một người bạn của một bạn có 20 quyển vở và bạn van có số vở gấp đôi bạn ấy. Tổng số vở của hai bạn an và van là bao nhiêu?

Tóm tắt:

7SQNkv-CvTPeGYcL-8PlI8WvfnFZ5W750hn-V3ibRHN4hHtQ60ff0KDfY7-fyRgLffwwAyCXv5IrV-qVKuXZS6FL8UuQmqm3xfGNEU-dr-bmYkBrYi5UeqOK2uHO3uIgxrrOlFTH

Giải pháp:

Số lượng sách trong mạch này là:

20: 2 = 10 (sách)

Tổng số vở của cả an và v là:

20 + 10 = 30 (sách)

Trả lời 30 quyển vở.

2.3. Bài tập thực hành

Áp phích 1: Một thùng dầu 84 lít, một phần ba trong số đó đã bị loại bỏ. Hỏi còn lại bao nhiêu lít trong thùng?

Bài 2: Một cửa hàng có 570 chiếc cốc, người ta đã bán đi 1/5 số cốc. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu cái cốc?

Bài 3: Lớp 3a trồng được 22 cây, lớp 3b trồng được số cây gấp 3 lần lớp 3a. Hai lớp này trồng được bao nhiêu cây?

Bài 4: Hộp thứ nhất có 15 viên kẹo, hộp thứ hai có số kẹo gấp 3 lần hộp thứ nhất. Số kẹo ở hộp thứ hai nhiều hơn hộp thứ nhất bao nhiêu viên kẹo?

Bài 5: Một cửa hàng bán buổi sáng 48kg đường, buổi chiều nhiều gấp đôi. Hỏi một ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

2.4. Trả lời

Bản nhạc 1:

Tóm tắt:

Xem thêm: Đề 25: Trong bài Nhận đường, Nguyễn Đình Thi viết: “Văn nghệ phụng sự kháng chiến, nhưng chính kháng chiến đem đến cho văn nghệ một sức sống mới. Sắt lửa mặt trận đang đúc nên nền văn nghệ mới của chúng ta”. Hãy bày tỏ suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên. – Những bài làm văn mẫu lớp 12 tập 1 – Để học tốt

QCmllVjUOz3WKvqPmBzLs7pj4LJ34JXcnkr1NDWsKO2ROHyPjgTvtmkUJ2voVUSiePNYu67OoNbJZLHSsoNlS4NDO9tS82YpdWcLDlUK23uBIjBJPjSmvkjYF65uPG20sCpxX-Sz

Số lít dầu được lấy là:

84: 3 = 28 (l)

Số lít dầu còn lại trên mỗi thùng dầu là:

84 – 28 = 56 (lít)

Đáp số: 56 lít dầu.

Bản nhạc 2:

Tóm tắt:

8fulvMbSrpme_v27NG7OC2g1xURJSCfoPGq0xnH4Sj4D_vN2cA1Xi-Csx2MUkKu_PIioHGWOVaoO1L_FY0I4kT5eYItIfTEQNZLb96EQ6XdXSmhwBDzoMvRN8ZY-iWEikWMNJMbR

Số lượng cốc đã bán trong cửa hàng của chúng tôi là:

570: 5 = 114 (cốc)

Các cốc còn lại trong cửa hàng là:

570 – 114 = 456 (cốc)

Đáp số: 456 cốc.

Bản nhạc 3:

Tóm tắt:

EaG7z5tQa0zwf1pkWbnfHS88vipMWTIv2Xfack9bW9IUhCWmBb56iDTD9wIhtxIsdECIM0l5zItytEODVWMD6GVgB3hELbusessh51g1Q5kIl8xyPtapkPNG5ALG_5ah4DA_297O

Loại 3b có thể trồng bao nhiêu cây như:

22 x 3 = 66 (cây)

Tổng số cây trồng được ở hai tầng là:

22 + 66 = 88 (cây)

Đáp số: 88 cây.

Bản nhạc 4:

Tóm tắt:

LCgxXJfWZer6touhVAYIMhjtaRd4aD2xP4bTv8HSZU1VUC4jMtApQv8ZymejWWVMM3sbV_IVG4BAWpK42LyJCWlLjIFTqMaEUEH7sg4UYGU8VgzqqfpYY_wmVl7tMnxNq7MW7ny6

Số kẹo ở hộp thứ hai là:

15 x 3 = 45 (kẹo)

Hộp thứ hai có nhiều kẹo hơn hộp thứ nhất:

45 – 15 = 30 (kẹo)

Trả lời: 30 viên kẹo

Bản nhạc 5:

Tóm tắt:

Fg885W2BNE19IAGL5-JnqHjeT9VJdYsxQ7LD4YTWWRjZlIPIDXUAfs0Nla6OW9ywypdp6NRmBKj1WNchjTC2F2q0NjKK6KVBb3pUt7DIqoSyn7ZM0TF4jJc9Hzf_N42OQzagW0X6

Số lượng phố bán được trong buổi chiều là:

48: 2 = 24 (kg)

Cửa hàng này bán kẹo suốt cả ngày:

48 + 24 = 72 (kg)

Đáp số: 72 kg.

Các bài toán lớp 3 giải hai số đếm Nếu các em học kiến ​​thức từ cơ bản đến nâng cao không còn khó khăn nữa. Ngoài ra, đừng quên cho bé tham khảo các bài giảng của vuihoc.vn nhé!

Xem thêm: Cách chọc bạn bè trên Facebook bằng điện thoại, máy tính đơn giản

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.