Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của Mapleshoes.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "Mapleshoes". (Ví dụ: cách chơi fifa online mapleshoes). Tìm kiếm ngay
37 lượt xem

Desktop & văn phòng

Tools on the Select & Zoom toolbar can change the magnification of PDF documents. Only some of these tools appear on the default view of the toolbar. You can see all the tools by right-clicking the toolbar and choosing either individual tools or Show All Select & Zoom Tools. A few tools are also available on the Page Control toolbar, such as Zoom In/Out and Zoom by value.

Bạn đang xem: Desktop & văn phòng

File iso là gì ? hướng dẫn sử dụng file iso hiệu quả

 

*

A. Marquee Zoom B. Continuous or Dynamic Zoom C. Actual Size D. Zoom to Page Level E. Fit Width F. Pan & Zoom G. Loupe magnifying glass

*

A.

Xem thêm:

Bảng bộ trợ ap mùa 6

Boss 2 magolka của nhà tù hắc long sẽ nhảy vào người ở xa nhất bao nhiêu lần ?

Cách chơi, lên đồ & bảng ngọc hecarim rừng mùa 6

Cách chơi, lên đồ & bảng ngọc hecarim rừng mùa 6

Selection B. Hand or Pan around C. Zoom Out D. Zoom In E. Zoom Value F. Fit to Window G. Fit Full Page to Window H. View in Read Mode
The Marquee Zoom toolworks in a few different ways. You can use it to drag a rectanglearound a portion of the page that you want to fill the viewing area. Or,simply clicking the Marquee Zoom tool increasesthe magnification by one preset level, centering on the point whereyou clicked. To decrease the magnification by one preset level,Ctrl-click the Marquee Zoom tool.The Continuous Zoom or Dynamictool zooms in when you drag it up the page and it zooms out whenyou drag down. If you use a mouse wheel, this tool zooms in whenyou roll forward and zooms out when you roll backward.Zoom In and Zoom Out buttonschange the document magnification by preset levels.The Zoom Value option changes the page view accordingto a percentage you type in or select from a pop-up menu.Actual Size displays the page at 100% magnification. Fit Width adjusts the magnificationso that the PDF fills the document pane horizontally. Zoom To Page Level adjusts the magnification so thatone page fills the document pane vertically. The Pan & Zoom tool adjusts the magnification andposition of the view area to match the area in an adjustable rectanglein the Pan & Zoom window’s thumbnail view of the page. The Loupe Tool window displays a magnified portion ofthe PDF that matches the area in an adjustable rectangle on thedocument pane.

Xem Thêm:  Cài đặt wifi netis wf2411

Xem thêm:

Cần đánh bại bao nhiêu đại nội thị vệ để hoàn thành nhiệm vụ tai họa của sogun?

Cách chơi tristana mùa 6

Nhan code thiên thư vtc giftcode, tai game thien thu vtc

Cách combo leblanc mùa 7

To resize the page to fit entirely in the document pane, choose View>Zoom > Zoom To Fit Page.To resize the page to fit the width of the window, choose View> Zoom > FitWidth. Part of the page may be out of view.To resize the page to fit the height of the window, choose View> Zoom > FitHeight. Part of the page may be out of view.To resize the page so that its text and images fit the width of the window, choose View>Zoom > Fit Visible. Part of the page may be out of view.

Chúc các bạn thành công trong cuộc sống! Blogs

Thông báo chính thức: Vonggosua.com.vn thuộc Mapleshoes.vn (Mapleshoes) là trang duy nhất chia sẻ bài viết hay Facebook.

Xin cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *