• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Diễn biến hòa bình là gì? Thủ đoạn của chiến lược này là gì?
6 lượt xem

Diễn biến hòa bình là gì? Thủ đoạn của chiến lược này là gì?

Diễn biến hòa bình'' là gì

Diễn biến hòa bình là gì? Những tai quái của chiến lược diễn biến hòa bình hiện nay? Làm thế nào để chống lại chiến lược “nguy hiểm” này.

Theo Wikipedia, diễn biến hòa bình là khái niệm nói về hệ tư tưởng chính trị và chiến lược xã hội của chủ nghĩa tư bản và chính trị cánh hữu chống lại chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa cộng sản. Đây là một quá trình lâu dài, âm thầm, không đổ máu, âm thầm sẽ dẫn đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và hệ tư tưởng của Đảng. Hiện nay, khái niệm này còn được dùng để chỉ sự can thiệp âm thầm của các nước phương Tây vào tình hình chính trị nội bộ của nhau …

Bạn đang xem: Diễn biến hòa bình” là gì

Thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Foster Dulles trong những năm 1950 được coi là thời kỳ mà thuật ngữ “diễn biến hòa bình” bắt đầu xuất hiện, tức là khi nói đến các chính sách giải quyết các vấn đề quốc tế. – Đẩy có liên quan. Đặc biệt sau sự kiện Thiên An Môn, truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh đến “thủ đoạn diễn biến hòa bình” của phương Tây nhằm lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước xã hội chủ nghĩa đã trở thành một hệ thống hùng mạnh với Liên Xô là đầu tàu, là bức tường thành vững chắc để nhân dân thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đây là lúc chủ nghĩa đế quốc nhận thấy rằng không thể ngăn chặn sự phát triển của phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới bằng biện pháp quân sự.

Tuy nhiên, mãi đến những năm 1980, chủ nghĩa đế quốc mới nâng “diễn biến hòa bình” lên thành một chiến lược toàn diện. Kể từ đó, một đường lối hòa bình được đưa ra và chiến lược này được lấy làm đường lối tấn công chủ yếu chống lại chủ nghĩa xã hội, nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội hiện thực và xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Chiến lược diễn biến hòa bình là gì?

Theo lý giải về diễn biến hòa bình nêu trên, có thể thấy, chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm thực hiện các biện pháp “phi vũ trang”, chủ yếu là chống phá, lật đổ chế độ ở các nước xã hội chủ nghĩa.

dien bien hoa binh la gi

Mẹo cho chiến lược diễn biến hòa bình là gì?

Trong quá trình hình thành và phát triển của chiến lược “diễn biến hòa bình”, trước hết đã chỉ ra nguy cơ sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa Liên Xô và Đông Âu.

Có thể kể đến một số mẹo cho chiến lược “diễn biến hòa bình”:

– Tiếp tục phủ nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lê-nin của Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, sự phủ định có thể làm biến đổi tư duy và làm cho con người xa rời vị trí giai cấp.

Thay đổi tư tưởng dẫn đến thay đổi chế độ là con đường ngắn nhất, nhanh nhất và ít tốn kém nhất. Vì vậy, các thế lực thù địch tập trung công kích chủ nghĩa Mác – Lê-nin, bôi nhọ học thuyết chuyên chính vô sản, tuyên truyền “một nước xã hội chủ nghĩa là một nhà nước chuyên chế”, một “nhà nước chuyên chế”.

Khi Liên Xô sụp đổ, họ cho rằng chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã bị vạch trần, không phù hợp với Việt Nam, một sự hiểu lầm, xa xỉ đối với một đất nước 90% là nông nghiệp.

Xem thêm: Phí ENS là gì? Tìm hiểu về mức thu phí ENS | SIMBA GROUP

– Lợi dụng khuyết điểm của đảng bộ và cá nhân để làm giảm uy tín của đảng bộ, mất tác dụng lãnh đạo, mất đoàn kết thống nhất, dẫn đến tan rã tổ chức.

Tiêu diệt các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ lãnh đạo là mục tiêu then chốt nhằm lật đổ chính quyền cơ sở và lật đổ hoàn toàn chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, “bên ngoài” đã chủ động liên lạc với các thế lực phản động trong nước, thu thập thông tin, nhằm vào những sơ hở trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, đồng thời tạo ra những thông tin sai trái, kích động nhân dân đứng lên đấu tranh nhằm giảm nhẹ. uy tín của đảng.

– Các thế lực bên ngoài còn dàn dựng tin đồn, bịa đặt về đảng, thêm những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gây mất đoàn kết trong nội bộ đảng. bữa tiệc.

– Việc chính trị hóa lực lượng vũ trang, tách quân đội và công an: đối với công an, chúng dùng việc xử lý các trường hợp vi phạm đối với công dân trong cuộc sống hàng ngày, bịa đặt, bịa đặt nhằm bôi nhọ công an; xuyên tạc , kích động và tạo ra tranh chấp giữa cảnh sát và quân đội xung đột. Về phía quân đội, chúng cổ xúy, xuyên tạc bản chất truyền thống, cách mạng của quân đội trên mạng xã hội; sử dụng không gian mạng để chèn, cắt, bịa đặt, đăng tin vu khống, xúc phạm danh dự quân đội, làm mất lòng tin của nhân dân đối với quân đội.

– Cải thiện học sinh thông qua giáo dục và đào tạo. Muốn vậy, các tổ chức bên ngoài thường xuyên tổ chức hội thảo, hội thảo, triển lãm; thăm các trường đại học danh tiếng, cấp học bổng … Trong quá trình đào tạo, các “giá trị” được đề cao, lối sống phương Tây khiến sinh viên phai nhạt lý tưởng, nhận diện sai chính trị. hệ tư tưởng, và chống lại quan điểm tư tưởng của đảng.

– Dựa vào các lá bài “Tự do”, “Dân chủ” và “Nhân quyền”, chúng tôi yêu cầu chúng tôi nới lỏng quyền kiểm soát đối với các tổ chức xã hội dân sự và trả tự do cho các nhà lãnh đạo đang bị nhà nước quản chế.

-Sử dụng chính sách dân tộc, tôn giáo của một số cán bộ để kích động tư tưởng ly khai, dân tộc tự quyết. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng và đất nước ta, truyền đạo trái phép, thực hiện âm mưu tôn giáo hóa đất nước, từng bước làm lung lay sự ổn định xã hội của Việt Nam, xuyên tạc chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nam giới.

– Thu thập bí mật nhà nước bằng cách khai thác các xu hướng mở rộng, hợp tác quốc tế, xâm nhập và tăng cường hoạt động tình báo.

Đây là một số mẹo trong chiến lược diễn biến hòa bình. Tuy nhiên, các thủ thuật này ngày càng phức tạp và khó xác định hơn. Vì vậy, mọi người cần đề cao cảnh giác, góp phần đấu tranh chống lại âm mưu của chúng.

Đã làm gì để phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình?

Để phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xem thêm: Công trình dân dụng là gì? Cách phân cấp công trình dân dụng

– Thực hiện kế hoạch chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực, không để ai có cơ sở xuyên tạc, chống đối. Do tệ quan liêu, tham nhũng được kẻ thù lợi dụng để khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, kích động nhân dân lao động đứng lên phản đối chính quyền địa phương, đảng và đất nước ta, gây mất ổn định xã hội. Vì vậy, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ lạc hậu về kinh tế là giải pháp hữu hiệu để duy trì và thúc đẩy nền kinh tế yếu kém, các yếu tố bên trong của đất nước luôn ổn định. Đồng thời, chống tham nhũng, quan liêu còn giúp đất nước chống lại nguy cơ lạc hậu về kinh tế.

– Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm mọi diễn biến không bị động, không ngẫu nhiên. Muốn vậy, cần công khai, tuyên truyền để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị – xã hội hiểu sâu sắc về âm mưu của kẻ thù trong chiến lược “diễn biến hòa bình”.

– Xây dựng nền tảng chính trị – xã hội vững mạnh về mọi mặt: Đây là nhiệm vụ trọng yếu, vì xây dựng nền tảng chính trị – xã hội vững mạnh sẽ bảo đảm sự ổn định và phát triển của các hệ thống xã hội. Xây dựng là thể hiện ở sự đoàn kết của các dân tộc, tôn giáo, các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, giới tính, lứa tuổi, vùng, miền trên cả nước; đoàn kết trong và ngoài đảng, nhân dân lao động, hưu trí, đồng bào trong nước và Hoa kiều. …

——Phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tạo nền tảng vật chất, phát triển lực lượng sản xuất, từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; điều kiện tạo nên “lòng dân” hiệu quả chiến đấu.

Làm thế nào tôi có thể tự chịu trách nhiệm trong việc ngăn chặn diễn biến hòa bình?

Trước những “hiểm họa” của diễn biến hòa bình đã nói ở trên, việc ngăn chặn diễn biến hòa bình và những xáo trộn lật đổ không phải là trách nhiệm duy nhất của riêng ai. Cùng với mọi người, dù không thể “búa tạ”, chúng ta cũng có thể đóng góp vào sự phát triển hòa bình bằng những cách sau:

——Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tuyệt đối trung thành với đường lối của Đảng và pháp luật của đất nước. Phát triển và nâng cao nhận thức, lối sống và trách nhiệm đối với xã hội, gia đình và bản thân. Học tập và rèn luyện theo tư tưởng cách mạng của Đảng Hồ Chí Minh và sự nghiệp của tuổi trẻ Việt Nam.

-Tuyệt đối trung thành với đảng và đất nước

– Chăm chỉ học tập. Chăm chỉ học tập và xây dựng nền tảng vững chắc cho các sáng kiến ​​nghiên cứu và phát triển quốc gia. Trung thực, không lười biếng, nỗ lực phát triển bản thân vì công cuộc xây dựng đất nước trong tương lai.

Trên đây là câu trả lời Diễn biến hòa bình là gì? Bí quyết của một chiến lược phát triển hòa bình là gì? Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Xem thêm: {Review} Son Bbia 36 là màu gì? Giá bao nhiêu? Mua ở đâu chính hãng?

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.