• Trang chủ
 • Hỏi đáp
 • Nhiệt lượng là gì? Đơn vị, công thức tính nhiệt lượng – VIETCHEM
6 lượt xem

Nhiệt lượng là gì? Đơn vị, công thức tính nhiệt lượng – VIETCHEM

đơn vị của nhiệt lượng là gì

Chúng tôi đã được tiếp xúc với khái niệm nhiệt trong các bài học vật lý của chúng tôi bắt đầu từ lớp bảy. Là nhiệt lượng mà một vật thu được hoặc mất đi trong quá trình truyền nhiệt. Để hiểu rõ hơn về nhiệt trị là gì và biết chính xác công thức tính nhiệt trị, đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây.

Định nghĩa của nhiệt lượng là gì?

Trước khi tìm hiểu nhiệt là gì, chúng ta cần biết nhiệt là gì. Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử tạo nên một vật, chẳng hạn như động năng của khối tâm phân tử hoặc động năng dao động của các nguyên tử cấu thành. Mọi vật đều có động năng vì trong mọi vật các phân tử không dừng lại mà chuyển động hỗn loạn và không gián đoạn. Vì nó tạo thành động năng.

Bạn đang xem: đơn vị của nhiệt lượng là gì

Nhiệt lượng là nhiệt lượng mà một vật thu được hoặc mất đi do quá trình truyền nhiệt. Nó được ký hiệu là q, và đơn vị đo nhiệt trong tính toán là Joules (j).

Nhiệt lượng là gì

Nhiệt lượng là gì?

Công thức tính nhiệt

Nhiệt lượng được xác định theo công thức sau:

q = m.c. t

Vị trí:

 • q là nhiệt lượng (j)
 • m là khối lượng của vật (kg)
 • c là nhiệt dung riêng của chất tạo thành (j /kg.k). Đó là nhiệt lượng cần thiết để cung cấp một đơn vị đo cho lượng vật chất tạo nên vật đó
 • Δt = t2 – t1 là sự thay đổi nhiệt độ của vật (0c hoặc 0k)

Bảng nhiệt dung riêng của một số chất thường gặp:

Chất

(j / kg.k)

Chất

(j / kg.k)

Nước

4200; 4186; 4190

Đất đai

800

Rượu

2500

Thép

460

Nước đá

1800

Xem thêm: Tiếng anh : Read and answer ( mik có dịch đoạn văn cho các pạn rùi chỉ việc trả lời thui) giúp mik!!!!!!!! – Selfomy Hỏi Đáp

Đồng

380

Nhôm

880

Khả năng lãnh đạo

130

Công thức tính nhiệt lượng

Công thức tính nhiệt lượng

Phương trình cân bằng nhiệt

Để có thể tính được nhiệt lượng q khi xảy ra quá trình trao đổi nhiệt, tức là có các vật tỏa nhiệt và thu nhiệt theo phương thức bảo toàn cơ năng, chúng ta cần thu được cả hai nhiệt lượng q và q thu.

qthu = qtàa

qthu là nhiệt lượng toàn phần mà vật hấp thụ.

qradiation là tổng nhiệt lượng mà vật thể tỏa ra. Được xác định theo công thức:

qtã = q.m

Vị trí:

 • q là nhiệt lượng tỏa ra (j)
 • q là nhiệt trị của nhiên liệu (j / kg)
 • m là khối lượng của nhiên liệu bị đốt cháy ( kg)

Nhiệt lượng tỏa ra

Nhiệt lượng tỏa ra

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt

Theo công thức tính nhiệt lượng, chúng ta có thể thấy rằng nhiệt lượng của một vật phụ thuộc vào ba yếu tố, đó là:

– Trọng lượng của vật: Vật có khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng hấp thụ càng nhiều và ngược lại.

– Sự thay đổi nhiệt độ (Δt): Sự thay đổi nhiệt độ của vật càng lớn thì nhiệt lượng vật hấp thụ càng lớn và ngược lại.

 • Δt> 0: vật tỏa nhiệt
 • Δt <0: vật thu nhiệt

– Các chất tạo nên vật: Mỗi chất có nhiệt dung riêng khác nhau nên nhiệt dung của chúng cũng sẽ khác nhau. Nhiệt dung riêng của chất càng cao thì vật hấp thụ càng nhiều nhiệt và ngược lại.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt lượng

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt lượng

Một số bài tập minh họa về công thức tính calo

Bài tập 1: Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 5 kg nước từ 15 0c đến 100 0c trong một thùng sắt nặng 1,5 kg. Biết rằng nhiệt dung riêng của nước và sắt là 4200 j / kg.k và 460 j / kg.k.

Hướng dẫn Giải pháp:

Áp dụng công thức tính nhiệt lượng q = m.c. t, ta có:

Xem thêm: “Tất lẽ dĩ ngẫu”, nghe rầu thấu xương

Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 5kg nước từ 15 0c đến 100 0c là:

q = (mwater.cwater + msiron.ciron) (t2 – t1) = (5. 4200 + 1.5. 460) = 1843560 j

Áp phích 2: Một miếng kim loại có khối lượng 5kg tăng nhiệt độ của nó từ 20 0c đến 50 0c, cần nhiệt lượng 59kj. Tên của kim loại đó là gì?

Hướng dẫn Giải pháp:

Áp dụng công thức tính nhiệt lượng q = m.c. t, ta có:

Công thức tính nhiệt dung riêng của kim loại là: c = q / (mΔt) = 59000 / (5. (50-20)) = 393j / kg.k. Theo bảng nhiệt dung riêng của các chất, ta biết kim loại cần tìm là đồng.

Bài tập 3: Tạo ra nhiệt lượng 840 jun trong 10 lít nước. Vậy sau khi truyền nhiệt thì nước tăng thêm bao nhiêu 0c.

Hướng dẫn Giải pháp:

Áp dụng công thức tính nhiệt lượng q = m.c. t, ta có:

Δt = q / (m.c) = 840000 / (10,4200) = 20 0c.

Vậy khi truyền nhiệt lượng 840j vào 10 lít nước thì nhiệt độ của nước sẽ tăng thêm 20 0c.

Bài 4 : Có một ấm nhôm đựng 1 lít nước ở 20 0c. Tìm nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước trong bình?

Hướng dẫn Giải pháp:

Áp dụng công thức tính nhiệt lượng q = m.c. t, ta có:

Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là: q = qqm + q nước = 0,4. 880,80 + 1.4200.80 = 28160 + 336000 = 364160j.

Nguyên công 5: Tìm nhiệt lượng cần thiết để truyền 5 kg đồng thay đổi nhiệt độ của nó từ 20 0c đến 50 0c.

Hướng dẫn Giải pháp:

Theo công thức tính nhiệt lượng q = m.c.Δt, ta có:

q = 5.380. (50 – 20) = 57000 (j).

Vậy nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để nâng nhiệt độ của nó từ 20 0c lên 50 0c là: q = 57000 (j)

Đây là một số thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với độc giả của chúng tôi về những điều thú vị . Để xem thêm các bài viết khác, hãy truy cập website https://ammonia-vietchem.vn/ và tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.