• Trang chủ
 • Hỏi đáp
 • Quy định mới nhất của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập
11 lượt xem

Quy định mới nhất của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập

Trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, địa vị của các cơ quan cung cấp dịch vụ công luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đời sống kinh tế – xã hội của một đất nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về đơn vị này.

1. Đơn vị sự nghiệp là gì?

Hệ thống tiện ích công cộng đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống hàng ngày vì hệ thống công ích hoạt động nhằm cung cấp các dịch vụ công cần thiết để đảm bảo cung cấp dịch vụ. Nhu cầu của người dân trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, khoa học, v.v.

Bạn đang xem: đơn vị sự nghiệp công là gì

1.1. Khái niệm đơn vị sự nghiệp phổ biến:

Các cơ sở công lập ngoài công lập là dịch vụ công có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị – xã hội và chính trị xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, cung cấp dịch vụ công theo quy định của pháp luật và phục vụ nhà nước trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và y tế. Điều dưỡng, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục, lao động tàn tật và xã hội, truyền thông và các lĩnh vực chuyên môn hợp pháp khác.

Là tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, cung cấp dịch vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, sự nghiệp y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao Thể dục, du lịch, người tàn tật lao động và xã hội, thông tin và truyền thông và các lĩnh vực nghề nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

 • Đơn vị sự nghiệp công lập có toàn quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức và cán bộ.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập. Các thể chế chưa được tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức và cán bộ.

Đơn vị sự nghiệp chủ yếu là các viện nghiên cứu, trường học, bệnh viện, … trực thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về địa vị pháp lý, đơn vị sự nghiệp công lập có thể được chia thành các loại sau:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

– Tổng cục, đơn vị cấp phòng;

– Đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;

Xem thêm: Đăng ký thuế, tính thuế đơn vị sự nghiệp công lập

– Đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

-Đơn vị trực thuộc UBND huyện.

Xem thêm: [F0 CK] Giao dịch T0 T1 T2 T3 trong chứng khoán là gì? – Finhay

Trong đó, các trường công lập ngoài công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ gồm:

– Đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (đơn vị nghiên cứu chiến lược, chính sách thuộc các vụ, ngành; báo, tạp chí, trung tâm thông tin, trường học, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; học viện). Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh sách do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

1.2. Tính năng:

Đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (chủ yếu là cơ quan nhà nước).

Đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đầu tư xây dựng. Tùy theo loại hình đơn vị sự nghiệp mà nhà nước có mức hỗ trợ ngân sách khác nhau.

Đơn vị sự nghiệp công lập để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong khu vực nhà nước có trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho người dân hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mà khu vực ngoài nhà nước không có khả năng đầu tư hoặc không có hứng thú đầu tư .

Sau đây là cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng đổi mới theo hướng tự chủ, hạch toán độc lập.

Xem thêm: Hệ thống trả công cho các đơn vị sự nghiệp công

Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo hệ thống cơ quan chủ quản. Đồng thời, để duy trì nguyên tắc tập trung dân chủ, tránh lạm quyền, trái thẩm quyền, không để xảy ra tham nhũng, pháp luật cũng đã ban hành quy định về việc thành lập cấp ủy quản lý đối với các cơ sở ngoài công lập. Chi đầu tư cho các đơn vị sự nghiệp công lập khác khi cần thiết.

Nguồn nhân lực của các cơ sở ngoài công lập chủ yếu là viên chức được tuyển dụng, hợp đồng, quản lý và sử dụng theo vị trí việc làm. Trong khi đó, những người đứng đầu khu vực sự nghiệp công lập là công chức.

Nghị định số 16/2015 / nĐ-cp ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, chia đơn vị sự nghiệp công lập thành 4 loại:

 • Chi phí định kỳ và đầu tư tự tăng;
 • Chi phí định kỳ tự tăng;
 • Chi phí định kỳ tự tăng;

Định kỳ;

 • Các đơn vị được nhà nước đảm bảo chi tiêu định kỳ.
 • 1.3. Phân biệt đơn vị sự nghiệp ngoài công lập:

  Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước do các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức và tổ chức nước ngoài có tư cách pháp nhân cùng thành lập, cung cấp dịch vụ công và hoạt động theo các mô hình kinh doanh. .

  Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân, cá nhân, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài làm chủ sở hữu. Thường là các trường tư thục, bệnh viện tư nhân, viện bảo tàng tư nhân, cơ sở nghiên cứu khoa học, v.v. Các đơn vị này thường được tổ chức và hoạt động theo mô hình kinh doanh tuyển dụng, quản lý hoặc thuê người sử dụng lao động chủ chốt phù hợp với quan hệ lao động xác định. Vì vậy, những người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập nói chung không được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

  Người sử dụng lao động của các cơ sở công lập và ngoài công lập là nhà nước, do đó việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, hệ thống và chính sách đối với viên chức ở các đơn vị này thường khác với các cơ sở ngoài công lập và ngoài công lập. Trên thực tế, nhà nước có thể đặt ra những nghĩa vụ ràng buộc nhất định đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

  Đồng thời, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chủ yếu được tổ chức và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Do đó, việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động của các đơn vị này về cơ bản sẽ tuân theo cơ chế pháp lý chung về tuyển dụng và quản lý các đối tượng đó.

  Xem thêm: 越南 nghĩa là gì? Tìm hiểu về 越南 qua ngôn ngữ Trung Quốc

  đơn vị sự nghiệp công lập Tiếng Anh đơn vị sự nghiệp công lập

  Xem thêm: Trợ cấp thôi việc đối với người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập?

  2. Thành lập, tổ chức lại, giải thể các trường công lập ngoài công lập:

  Ngày 07 tháng 10 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2020 / nĐ-cp quy định về thành lập, tổ chức lại và giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

  Do đó, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền (nếu có luật riêng) quy định tại Nghị định này và ngành có quy định khác. luật sui generis); đơn vị sự nghiệp công lập được cung cấp nhiều loại hình dịch vụ sự nghiệp công giống nhau.

  Các đơn vị sự nghiệp công lập mới thành lập phải tự tăng chi đầu tư và định kỳ (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung cấp các dịch vụ hành chính công cơ bản và thiết yếu). Đặc biệt, đối với các cơ sở công lập phải tự tăng chi thường xuyên và chi đầu tư, đối với các cơ sở công lập mới tự tăng chi thường xuyên và chi đầu tư.

  Cơ cấu lại hoặc phá bỏ đơn vị sự nghiệp được quản lý kém. Việc cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập không làm tăng số lượng người hưởng lương trong ngân sách quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng Phó Giám đốc đơn vị và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. các quy định.

  Về số lượng cấp phó của các cơ sở giáo dục ngoài công lập

  Cụ thể, đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và định kỳ, bình quân bố trí số lượng Phó Giám đốc các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức cấp Vụ, Cục, Bộ, mỗi đơn vị không quá 03. Thực hiện phương án thành lập (như thành lập mới) hoặc phương án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí chi định kỳ: số lượng bình quân cấp phó trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan cấp Vụ, Bộ không quá 03 người; các đơn vị khác không quá 03 người.

  Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

  Xem thêm: Quy định về Doanh thu Bổ sung cho Đơn vị Sự nghiệp Công lập

  Số lượng bình quân Phó Giám đốc các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của cấp Vụ, Bộ, ngành không quá 03 người / đơn vị.

  Các cơ sở ngoài công lập trực thuộc Bộ (bao gồm: các cơ sở công lập thuộc cơ cấu tổ chức cấp dưới, các cơ sở công lập trực thuộc Bộ và các cơ sở ở nước ngoài); (trừ các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của các tổ chức cấp Vụ, Bộ), các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan nhà nước (kể cả viên chức có từ 20 công chức trở xuống thuộc cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở nước ngoài) và các đơn vị ngoài công lập được bố trí không quá 02 ngạch; nếu có từ 20 công chức trở lên thì hạng phụ không quá 3.

  Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục và các tổ chức thuộc Bộ (Bộ) Tổng cục; các đơn vị ngoài công lập thuộc sở, chi cục, chi cục thuộc sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Bộ sở; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đối với các chi cục và các đơn vị tương đương thuộc sở; các đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương. trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện) không quá 02.

  Ngoài ra, Nghị định quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng phụ trách ngành, lĩnh vực; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức đơn vị sự nghiệp, công lập do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; quyền hạn của Bộ trưởng Bộ. Tài chính; Quyền hạn và trách nhiệm; Quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập; Hệ thống cung cấp thông tin và báo cáo đơn vị sự nghiệp công lập.

  Xem thêm: Mơ thấy đánh nhau có tốt không? Mang điềm báo gì?

  Rate this post

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.