• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Hợp đồng giao khoán – Song ngữ – Dịch vụ kế toán Minh Khai
8 lượt xem

Hợp đồng giao khoán – Song ngữ – Dịch vụ kế toán Minh Khai

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Bạn đang xem: Hợp đồng giao khoán tiếng anh là gì

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

************************

  1. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 9 năm 2015

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 9 năm 2015

Thỏa thuận cho thuê chuyên nghiệp

Hợp đồng làm việc tự do

Không: 001 / hd – ……

Nhà thầu (Bên A):

Bên thuê (Bên A):

Tên tổ chức:

Tên công ty:

Xem thêm: Trợ từ là gì? Thán từ là gì? Ví dụ minh họa về trợ từ, thán từ?

Xem thêm: Tiết Trung nguyên, Vu lan, Xá tội vong nhân nguồn gốc và tâm thức dân gian Việt

Người đại diện: ______________________________________________________ Chức vụ: Tổng Giám đốc

Người đại diện: _______________________________________________________ Chức vụ: Tổng Giám đốc

Xem thêm: Trợ từ là gì? Thán từ là gì? Ví dụ minh họa về trợ từ, thán từ?

Xem thêm: Tiết Trung nguyên, Vu lan, Xá tội vong nhân nguồn gốc và tâm thức dân gian Việt

Địa chỉ: 456-458 hai bà trung, phường tân định, quận 1, thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 456-458 23 trung, phường tân định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm: Trợ từ là gì? Thán từ là gì? Ví dụ minh họa về trợ từ, thán từ?

Xem thêm: Tiết Trung nguyên, Vu lan, Xá tội vong nhân nguồn gốc và tâm thức dân gian Việt

mst:

Mã số thuế:

Xem thêm: Trợ từ là gì? Thán từ là gì? Ví dụ minh họa về trợ từ, thán từ?

Xem thêm: Tiết Trung nguyên, Vu lan, Xá tội vong nhân nguồn gốc và tâm thức dân gian Việt

Bên (Bên B)

Bên cho thuê (Bên B):

Họ và Tên:

Họ và Tên:

Xem thêm: Trợ từ là gì? Thán từ là gì? Ví dụ minh họa về trợ từ, thán từ?

Xem thêm: Tiết Trung nguyên, Vu lan, Xá tội vong nhân nguồn gốc và tâm thức dân gian Việt

<3

Số báo danh: ______________ Ngày cấp: 16 tháng 3 năm 2005 Nơi cấp: ben tre provice

Xem thêm: Trợ từ là gì? Thán từ là gì? Ví dụ minh họa về trợ từ, thán từ?

Xem thêm: Tiết Trung nguyên, Vu lan, Xá tội vong nhân nguồn gốc và tâm thức dân gian Việt

Thông tin Cá nhân:

Mã số thuế:

Xem thêm: Trợ từ là gì? Thán từ là gì? Ví dụ minh họa về trợ từ, thán từ?

Xem thêm: Tiết Trung nguyên, Vu lan, Xá tội vong nhân nguồn gốc và tâm thức dân gian Việt

Địa chỉ liên hệ: 72 đường số 10, phường tang mẫu phú b, quận 9, thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 72 đường 10, phường tang nhơn phú b, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm: Trợ từ là gì? Thán từ là gì? Ví dụ minh họa về trợ từ, thán từ?

Xem thêm: Tiết Trung nguyên, Vu lan, Xá tội vong nhân nguồn gốc và tâm thức dân gian Việt

Cả hai bên đồng ý ký hợp đồng chuyên nghiệp, chi tiết như sau:

Các bên đồng ý ký kết hợp đồng làm việc tự do này như sau:

Xem thêm: Trợ từ là gì? Thán từ là gì? Ví dụ minh họa về trợ từ, thán từ?

Xem thêm: Tiết Trung nguyên, Vu lan, Xá tội vong nhân nguồn gốc và tâm thức dân gian Việt

Mục 1 : Nội dung Công việc

Mục 1 : Nội dung Công việc

Bên B đồng ý thực hiện các công việc chuyên môn theo hợp đồng theo dự án do Bên A làm chủ đầu tư, cụ thể như sau: bảo trì, khắc phục sự cố, chỉnh sửa phần mềm, hỗ trợ người dùng Phần mềm học tiếng Nhật “Hệ thống hỗ trợ học tiếng Nhật” từ Ngày 1 tháng 9 năm 2015 Từ ngày 15 tháng 9 năm 2015

Bên B đồng ý làm freelancer trong dự án của Bên A từ ngày 1 tháng 9 năm 2015 đến ngày 15 tháng 9 năm 2015 với các công việc sau: bảo trì, khắc phục sự cố, chỉnh sửa phần mềm, hỗ trợ người dùng hệ thống hỗ trợ học tiếng Nhật

p>

Điều 2 : Trách nhiệm của hai bên

Điều 2: Trách nhiệm của cả hai bên

Xem thêm: Thuật Ngữ Ad, Sp Là Gì Trong Liên Quân ? Và Các Thuật Ngữ Chính

2.1 Trách nhiệm của Bên B: Hoàn thành công việc đúng thời hạn và bàn giao sản phẩm công nghệ đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ quy định trong hợp đồng.

2.1. Trách nhiệm của Bên B: Hoàn thành các công việc đúng thời hạn và bàn giao sản phẩm đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ đáp ứng nội dung công việc quy định trong hợp đồng này

2.2 Trách nhiệm của Bên A: Cung cấp cho Bên B các thông tin cần thiết liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, thanh toán cho Bên B đầy đủ, đúng hạn theo số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng. Điều 4.

2.2. Trách nhiệm của Bên B: Cung cấp cho Bên B các thông tin cần thiết liên quan đến công việc và thanh toán cho Bên B đầy đủ, đúng hạn theo đúng số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán và thanh toán lịch trình quy định tại Điều 4 p>

Xem thêm: Trợ từ là gì? Thán từ là gì? Ví dụ minh họa về trợ từ, thán từ?

Xem thêm: Tiết Trung nguyên, Vu lan, Xá tội vong nhân nguồn gốc và tâm thức dân gian Việt

Điều 3: Giá trị Hợp đồng và Thanh toán

Điều 3 : Tổng giá trị Hợp đồng và Thanh toán

3.1. Giá trị Hợp đồng: 5.525.000 vnd

3.1. Tổng giá trị hợp đồng: 5.525.000 vnd

3.2. Thanh toán

Bên A thanh toán cho Bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo giá trị hợp đồng ngay sau khi Bên B bàn giao kết quả công việc và được Bên A nghiệm thu, ký kết, quyết toán hợp đồng.

p>

3.2. Thanh toán:

Sau khi Bên B giao sản phẩm được Bên A chấp nhận và chấm dứt hợp đồng, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tổng giá hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Điều 4 : Điều khoản chung

Điều 4: Điều khoản chung

Cả hai bên đồng ý thực hiện nghiêm túc các điều khoản của hợp đồng.

– Cả hai bên đồng ý thực hiện cẩn thận các điều khoản và điều kiện được đề cập trong hợp đồng mua bán

Trường hợp bên nào tự ý chấm dứt hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên kia thì phải bồi thường bằng giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại do hợp đồng gây ra. bữa tiệc

– Nếu một trong hai bên mua và bán hủy hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên kia thì bên đó sẽ phải chịu một khoản phạt tương đương với giá trị hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại do việc hủy liên hệ với bên kia. bữa tiệc.

Hợp đồng này được lập thành bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng.

– Hợp đồng này được lập thành bản, hai bên giữ mỗi bên 01 bản, có tính pháp lý như nhau. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký

Bên A và Bên B

Xem thêm: Trợ từ là gì? Thán từ là gì? Ví dụ minh họa về trợ từ, thán từ?

Xem thêm: Tiết Trung nguyên, Vu lan, Xá tội vong nhân nguồn gốc và tâm thức dân gian Việt

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.