6 lượt xem

04 loại hợp đồng ký kết với nhà thầu theo quy định

Điều 62 Luật Đấu thầu và Đấu thầu năm 2013 ghi cụ thể 04 loại hợp đồng được ký với các nhà thầu theo các quy định hiện hành. Bao gồm:

Hợp đồng trọn gói

Theo quy định tại Điều 62 Khoản 1 Luật Đấu thầu 2013 thì hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định cho toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng trong suốt thời gian thực hiện.

Bạn đang xem: Hợp đồng theo thời gian là gì

Thanh toán cho hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền nhà thầu thanh toán trước khi thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng bằng giá quy định trong hợp đồng;

Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá, v.v. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Xem thêm: Quy trình lựa chọn nhà thầu trực tuyến theo quy định hiện hành

Xem thêm: Nhân viên quản lý chất lượng là gì? Những tố chất cần có để thành công

Phạm vi và nguyên tắc lựa chọn nhà thầu trực tuyến

Hợp đồng đơn giá cố định

Hợp đồng theo đơn giá cố định là hợp đồng trong đó đơn giá của tất cả các công việc trong hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện.

Trên cơ sở đơn giá cố định trong hợp đồng, nhà thầu được thanh toán theo khối lượng công việc thực tế và khối lượng công việc nghiệm thu.

Hợp đồng đơn giá điều chỉnh

Theo quy định tại Điều 62 Khoản 2 Luật Đấu thầu 2013, hợp đồng điều chỉnh đơn giá là công việc hợp đồng trong đó đơn giá có thể được điều chỉnh cho toàn bộ nội dung của hợp đồng theo quy định của hợp đồng.

Nhà thầu thanh toán tiền công theo đơn giá quy định trong hợp đồng hoặc đơn giá điều chỉnh theo khối lượng kỹ thuật thực tế và khối lượng nghiệm thu.

Hợp đồng thời gian

Xem thêm: Mô tả công việc chuyên viên thẩm định giá chi tiết đầy đủ nhất

Điều 62 khoản 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định hợp đồng thời gian là hợp đồng áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Giá hợp đồng được tính trên cơ sở hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ và không tính thù lao cho số giờ làm việc.

Bên nhận thầu trả tiền công theo số giờ làm việc thực tế theo mức tiền công tương ứng với chức danh, chức vụ quy định trong hợp đồng.

Xem thêm: Lựa chọn Nhà thầu trong Mua sắm Định kỳ Dựa trên Quy định Mới nhất

Các quy định chung cho quá trình lựa chọn nhà thầu

Trên đây là bài viết “04 Loại Nhà Thầu Ký Hợp Đồng Theo Quy Định” mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Xem thêm: Chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969-1973)

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.