• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Độc lập – banthiduakhenthuongtw.gov.vn
5 lượt xem

Đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Độc lập – banthiduakhenthuongtw.gov.vn

Huân chương độc lập hạng nhất là gì

Chương riêng

Bạn đang xem: Huân chương độc lập hạng nhất là gì

Các chương riêng biệt của danh mục đầu tiên

Bạn đang xem: Huân chương độc lập hạng nhất là gì

Luật Công nhận Cạnh tranh ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Công nhận Cạnh tranh ngày 14 tháng 6 năm 2005 Sửa đổi và bổ sung một số điều:

Điều 36

1. “Huân chương Độc lập” hạng nhất tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích đột xuất trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.

Xem thêm: Hay chảy nước mắt sống là bệnh gì? • Hello Bacsi

2. “Huân chương Độc lập” hạng nhất sẽ được trao cho tập thể đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có thành tích xuất sắc hơn 5 năm liền trước khi nộp hồ sơ; nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, công đoàn trong sạch, liêm chính;

b) Có lịch sử xây dựng và phát triển trên 30 năm; trường hợp được tặng thưởng “Huân chương Độc lập” hạng nhì phải có quá trình xây dựng và phát triển trên 25 năm.

Nghị định số 42 / 2010 / nĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều khoản của Luật Cạnh tranh về Công nhận và Công nhận và Luật sửa đổi và bổ sung một số quy định của Luật công nhận cạnh tranh:

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ

“Luật Khen thưởng Cạnh tranh” ngày 26 tháng 11 năm 2003 và “Luật Khen thưởng Cạnh tranh sửa đổi và bổ sung một số điều” ngày 14 tháng 6 năm 2005:

Điều 37

Xem thêm: Đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII – Một tầm cao mới

1. “Huân chương Độc lập” hạng nhì được tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trên một lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, ngoại giao, đối ngoại, v.v. Các khu vực khác.

2. “Huân chương Độc lập” Hạng Nhì sẽ được trao cho tập thể đáp ứng các điều kiện sau:

a) 5 năm liền kề trước khi nộp hồ sơ đạt loại xuất sắc; nội bộ đoàn kết, thống nhất, tổ chức đảng, công đoàn liêm chính;

b) Có lịch sử xây dựng và phát triển trên 25 năm; trường hợp đạt “Lệnh độc lập” hạng ba phải có lịch sử xây dựng và phát triển trên 20 năm.

Nghị định số 42 / 2010 / nĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều khoản của Luật Cạnh tranh về Công nhận và Công nhận và Luật sửa đổi và bổ sung một số quy định của Luật công nhận cạnh tranh:

Bạn đang xem: Huân chương độc lập hạng nhất là gì

Điều 23 “Huân chương Độc lập” Hạng Hai

Xem thêm: Các phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của GATS

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.