• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
5 lượt xem

Điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề có điều kiện là gì

Điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Điều kiện kinh doanh đối với đầu tư có điều kiện và ngành nghề kinh doanh (Hình ảnh minh họa)

Bạn đang xem: Ngành nghề có điều kiện là gì

1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là gì?

Theo quy định tại Điều 7 (1) Luật Đầu tư năm 2020, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề phải đáp ứng các điều kiện cần thiết để thực hiện hoạt động đầu tư thương mại trong ngành, nghề vì: lý do quốc phòng , an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định chi tiết tại Phụ lục iv của Luật Đầu tư năm 2020.

2. Điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Doanh nghiệp muốn kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng các tiêu chí về giấy phép kinh doanh và điều kiện đầu tư kinh doanh.

2.1 Doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh

Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

– Ngành, nghề đã đăng ký không bị cấm kinh doanh;

– Tên doanh nghiệp được đặt theo các Mục 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp 2020;

Xem thêm: TR là gì? Tìm hiểu về ký tự TR trong kinh tế vi mô

– Sở hữu giấy tờ đăng ký kinh doanh hợp lệ;

– Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Phí.

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hỏng hoặc bị hư hỏng do phương thức khác thì doanh nghiệp phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

2.2 Doanh nghiệp phải đủ điều kiện để đầu tư kinh doanh

Theo quy định tại Điều 2 Khoản 9 Luật Đầu tư năm 2020, Điều kiện đầu tư kinh doanh là điều kiện mà cá nhân, tổ chức phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có điều kiện. .

Theo các ngành nghề khác nhau, điều kiện đầu tư của các doanh nghiệp cũng khác nhau. Tuy nhiên, điều kiện đầu tư kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định vì lý do đầu tư, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

– Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung sau:

+ Đối tượng và phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;

+ Đơn đăng ký điều kiện đầu tư kinh doanh;

+ Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh;

+ Các tài liệu, trình tự, thủ tục hành chính đủ điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có);

Xem thêm: Mơ thấy ma là điềm báo gì? Giải mã chính xác 2022

+ Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính về điều kiện đầu tư thương mại;

+ Thời hạn hiệu lực của giấy phép, chứng chỉ, chứng chỉ hoặc xác nhận hoặc phê duyệt khác (nếu có).

– Điều kiện đầu tư kinh doanh áp dụng theo hình thức:

+ Giấy phép;

+ chứng chỉ;

+ Chứng chỉ;

+ Văn bản xác nhận, chấp thuận;

+ Các yêu cầu bổ sung mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện đầu tư kinh doanh và ngành, nghề kinh doanh, điều kiện đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

& gt; & gt; & gt; Xem thêm: Nghề nào là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện? Dịch vụ bảo vệ có phải là ngành kinh doanh có điều kiện?

Đòi nợ có còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo luật đầu tư không? Xử lý đòi nợ như thế nào?

Như ngày mai

Xem thêm: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ỨNG XỬ

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.