Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.mapleshoes.vn bao gồm: Họ tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của khách hàng.

Đây là các thông tin mà MAPLE yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để MAPLE liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.


Các thành viên là khách hàng của MAPLE trong quá trình giao dịch, thanh toán tại website www.mapleshoes.vn, MAPLE chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.


Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho MAPLE về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

MAPLE sử dụng thông tin Thành Viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi giữa MAPLE và thành viên.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.mapleshoes.vn

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: MAPLE có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của MAPLE.

4. Đơn vị thu nhập và quản lý thông tin

 • Công ty Cổ phần Đầu tư MAPLE
 • Địa chỉ: 46/40 Hà Huy Giáp, Khu phố 3A, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 7107 5555
 • Email: info@mapleshoes.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu MAPLE http://mapleshoes.vn/pages/lien-he thực hiện việc này.


Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc bị tiết lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của MAPLE. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Lazada sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do, đồng thời hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 • Liên hệ: http://mapleshoes.vn/pages/lien-he
 • Số điện thoại: 1900 066665

 6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên website của MAPLE được MAPLE cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. MAPLE cam kết rằng:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Thành Viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành Viên, MAPLE sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên.
 • Ban quản lý MAPLE yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.
 • Ban quản lý MAPLE không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác