• Trang chủ
 • Hỏi đáp
 • Tài chính kế toán là gì? Những điều cơ bản cần biết về tài chính – kế toán
8 lượt xem

Tài chính kế toán là gì? Những điều cơ bản cần biết về tài chính – kế toán

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, hình thành nên một thị trường cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp phải đảm bảo sự tồn tại và phát triển lâu dài của xã hội và phải có nội lực lượng. Tài chính – Kế toán là hai nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng trong một doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quản lý, giám sát dòng tiền và các vấn đề tài chính. Để hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của hai nghề này, các bạn cùng Issi tìm hiểu tài chính kế toán là gì qua bài viết dưới đây.

 • Phần mềm kế toán trực tuyến miễn phí trong 1 năm
 • phần mềm kế toán trực tuyến tùy chỉnh
 • phần mềm quản lý doanh nghiệp erp trực tuyến
 • phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến hrm
 • li>

Kế toán Tài chính-Kinh doanh là gì?

Kế toán là công việc ghi chép, tiếp nhận, xử lý và trình bày các thông tin về tình hình kinh tế, tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp …

Bạn đang xem: Quản trị tài chính kế toán là gì

Nhờ đó, cung cấp thông tin về tất cả các tài sản, nguồn hình thành tài sản và các luồng tài sản trong doanh nghiệp và tổ chức để giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định kinh tế xã hội và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Tài chính doanh nghiệp là một công cụ quan trọng và hoạt động trong hệ thống tài chính doanh nghiệp. Các hoạt động liên quan đến việc huy động vốn và sử dụng nguồn vốn đó để đầu tư vào tài sản của doanh nghiệp nhằm tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu doanh nghiệp.

Dựa trên thông tin tài chính của doanh nghiệp, nhân viên tài chính của công ty sẽ quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp cho các hoạt động tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Các hoạt động tài chính sẽ liên quan trực tiếp đến quyết định đầu tư, quyết định vốn và quyết định phân phối lợi nhuận. Mục tiêu chung của các quyết định này là giúp doanh nghiệp tối đa hóa giá trị.

Nếu kế toán là bộ phận thực hiện nhiệm vụ tổng hợp doanh thu, tính toán số lượng cụ thể cho mọi hoạt động thu chi tài chính, lưu chuyển tiền tệ, theo dõi và thanh toán hóa đơn,… thì bộ phận tài chính là đơn vị nhận những sử dụng trong ngân sách Các số liệu được phân tích và dự báo từ bên ngoài để đảm bảo sử dụng vốn tối đa và hiệu quả. Từ đó tư vấn và tư vấn cho Ban quản lý các giải pháp chi phí dự án, đầu tư vốn,… hỗ trợ mọi hoạt động liên quan đến tài chính

Tài chính – vai trò của kế toán trong kinh doanh

== & gt; Tôi có nên sử dụng phần mềm kế toán miễn phí không?

Tài chính – Kế toán là hai hoạt động thiết yếu trong bất kỳ tổ chức kinh doanh nào trong thế giới kinh doanh ngày nay. Tài chính – Kế toán thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Hạch toán nhanh chóng và toàn diện tất cả tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả …
 • Các hoạt động thu nhập và chi phí tài chính
 • Giúp doanh nghiệp dự báo nhu cầu tài chính, hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh và tài chính kế toán

Vì vậy, kế toán tài chính có nhiệm vụ hạch toán nhanh chóng, kịp thời, toàn diện và chính xác các nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp, đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động kinh doanh khác nhau của doanh nghiệp.

Hai bộ phận này cũng phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh, lập kế hoạch tài chính hàng năm và nhiều năm của công ty. Ngoài ra, kế toán tài chính còn đảm nhận vai trò của doanh nghiệp trong việc quản lý các khoản đầu tư tài chính, vay và trả nợ.

Tài chính – Kế toán là hai bộ phận mà Ban quản lý tham khảo ý kiến ​​về một số yếu tố đầu vào để hướng dẫn thực hiện. Đôi khi bộ phận cũng trực tiếp kiểm tra và giám sát việc tuân thủ hệ thống quản lý và kế toán tài chính thay cho lãnh đạo.

Các thông tin do phòng tài chính – kế toán phân tích được tiếp tục nghiên cứu để quản lý hoạt động kinh doanh trước khi đề xuất các biện pháp lãnh đạo nhằm đảm bảo tuân thủ tốt hệ thống hiện hành và đặc điểm của đơn vị, tuân thủ các quy định, điều kiện hoạt động hiện hành, nhằm đạt hiệu quả tối đa.

== & gt; Bạn có nên sử dụng phần mềm kế toán miễn phí không

Do đó, những người ở cả hai bộ phận đều là những người lao động có kiến ​​thức và kỹ năng tốt để hỗ trợ ban lãnh đạo phát triển doanh nghiệp ngày càng vững mạnh

Công việc của kế toán trong doanh nghiệp

Công việc kế toán được chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị theo chức năng cung cấp thông tin kế toán

Kế toán Tài chính

Kế toán tài chính có nhiệm vụ ghi chép và tổng hợp số liệu phản ánh điều kiện hoạt động của doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của doanh nghiệp và các bên liên quan. Thông tin cần đảm bảo tính thống nhất, khách quan và tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và hệ thống quy định hiện hành về kế toán ở mỗi quốc gia.

Xem thêm: Làm thế nào để chia sẻ máy in trong hệ thống mạng Windows?

Công việc cụ thể của kế toán tài chính:

– Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến doanh thu và dòng tiền trong hoạt động kinh doanh

– Tính thuế và thu nhập.

– Thực hiện và giám sát tài chính nội bộ, thiết lập và xử lý tất cả các thủ tục tài chính của doanh nghiệp

– là văn phòng hỗ trợ thực hiện việc lập ngân sách và phát triển dự án. Phối hợp hoặc trực tiếp phân tích tài chính với bộ phận tài chính trong doanh nghiệp (nếu có) để xác định nguyên nhân giảm sút lợi nhuận và đề xuất các giải pháp tăng lợi nhuận bằng cách thúc đẩy kinh doanh, tổ chức đạt doanh thu cao nhất có thể.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo doanh nghiệp

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, tài chính phù hợp với yêu cầu quản lý để đưa ra các quyết định kinh tế, tài chính. Chủ yếu là trong bộ phận kế toán.

Kế toán quản trị không thu thập dữ liệu mà chủ yếu tập trung vào việc đưa ra các quyết định liên quan đến kế toán, đặc biệt là những quyết định liên quan đến:

– Các yếu tố của sản xuất và vận hành, bao gồm quyết định mua sắm, sử dụng đối tượng lao động-kiểm kê, quản lý và kiểm soát chứng từ lao động là tài sản cố định, đồng thời là nhiệm vụ tuyển dụng lao động và trả lương công nhân, …

– Giá thành và Giá thành sản phẩm: Kế toán quản lý diễn ra trong doanh nghiệp trong bối cảnh định giá sản phẩm, phân loại chi phí, ước tính chi phí, phân bổ chi phí, tham gia vào các quyết định quản lý …

– Kiểm soát và giải quyết công nợ kinh doanh

– Quản lý các hoạt động đầu tư tài chính

-Tham gia quản lý các hoạt động khác của công ty

Thông tin của kế toán quản trị không chỉ là những thông tin đã xảy ra trong quá khứ mà còn là những kế hoạch, ước tính, dự báo cho tương lai …

Công việc Nhân viên Tài chính

Tài chính kinh doanh bao gồm đọc báo cáo tài chính, lập kế hoạch tài chính và quản lý các lựa chọn tài chính. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

– Đọc các báo cáo tài chính của phòng kế toán, tập trung vào việc ghi thông tin thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

– Đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo này cung cấp thông tin về cách nguồn tiền mặt của doanh nghiệp tăng hoặc giảm theo thời gian.

-Bảng cân đối kế toán sẽ cho biết lãi lỗ của doanh nghiệp diễn ra như thế nào

– Lập kế hoạch chiến lược cung cấp cho doanh nghiệp nền tảng tài chính để giúp thực hiện các dự án và chương trình trong phạm vi nguồn tài chính cho phép.

Xem thêm: Tìm hiểu về màu & Cách phối màu

Ví dụ: khi một doanh nghiệp muốn giới thiệu một chiến lược tiếp thị sản phẩm mới ra thị trường, tài chính doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp hiểu chi phí của nó là bao nhiêu, sau đó dự báo và tính toán số lượng sản phẩm mới bạn phải bán để trang trải chi phí ban đầu của việc tung ra sản phẩm. Đây là cơ sở để doanh nghiệp thu hồi các khoản chi phí của mình.

– Quản lý các phương án tài chính: Ví dụ: khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, các nhân viên trong bộ phận này sẽ giúp doanh nghiệp hiểu và đưa ra các phương án tài chính như mức vay, lãi và gốc phù hợp với khả năng trả nợ của doanh nghiệp trong công ty. ,…

Sự khác biệt giữa tài chính và kế toán trong kinh doanh

Trên cơ sở phân tích công tác kế toán và tài chính, kế toán có thể được coi là một bộ phận của tài chính, và phạm vi của kế toán hẹp hơn so với lĩnh vực tài chính.

-Kế toán là một bộ phận quan trọng của tài chính, cung cấp thông tin kế toán giúp bộ phận tài chính phân tích tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

– Dữ liệu trong báo cáo tài chính giúp bộ phận tài chính phân tích các hoạt động trong quá khứ và xác định kế hoạch trong tương lai

– Kế toán thực hiện công việc xác định số dư vốn, các hoạt động làm thay đổi nguồn vốn là thu nhập, chi phí,… còn tài chính xác định số dư vốn dựa trên vòng quay tiền mặt.

– Mục đích của kế toán là thu thập và trình bày thông tin tài chính, công việc của kế toán là liên tục cập nhật dữ liệu trong quá khứ và hiện tại, và bộ phận tài chính dựa trên những thông tin mới nhất. Thông tin thu thập được được sử dụng cho chiến lược tài chính, quản lý và kiểm soát và ra quyết định.

Phần mềm kế toán hiện tại

Phần mềm kế toán hiện nay rất thông dụng, dễ sử dụng, đa năng, hỗ trợ công việc kế toán, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Phần mềm giúp tổng hợp, lưu trữ và phân tích tình hình biến động của công ty. Ngoài ra, người quản lý có thể cập nhật kịp thời tình hình kinh doanh để có những điều chỉnh. Phần mềm kế toán cũng có thể giúp trình bày dữ liệu trực quan và trực quan hơn, chẳng hạn như sử dụng biểu đồ để thể hiện thu nhập hàng tháng của doanh nghiệp.

Issi hiện cung cấp phần mềm kế toán tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh hiện đại và nâng cao dựa trên nhu cầu kinh doanh. Phần mềm kế toán Issi của chúng tôi giúp các doanh nghiệp:

Quản lý dòng tiền tốt hơn: quản lý tất cả các dòng tiền vào và ra

Lưu trữ và truy xuất dữ liệu kế toán đơn vị nhanh chóng và dễ dàng

Dễ dàng chuyển dữ liệu kế toán khi nhân sự của công ty thay đổi

Dễ sử dụng, an toàn và bảo mật.

Tư vấn về phần mềm kế toán Issi bạn có thể liên hệ tại đây

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, việc xây dựng một hệ thống kế toán hoàn chỉnh và hiệu quả là rất khó khăn do hạn chế về nguồn lực và chi phí. Do đó, ngoài việc cung cấp các phần mềm kế toán tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp. Issi cũng cung cấp 2 phần mềm kế toán hoàn toàn miễn phí là Issi-mouse (dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ) và Issi-sme (dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ).

Hai phần mềm Issi-mouse và Issi-sme hoàn toàn miễn phí cài đặt, hãy đăng ký và sử dụng ngay, mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời trong việc quản lý doanh nghiệp của mình.

Bạn có thể đăng ký phần mềm kế toán ngay tại đây

Xem thêm: Chuyện về tác giả “Đoàn ca” – Báo Nam Định điện tử

 • Phần mềm kế toán trực tuyến miễn phí trong 1 năm
 • phần mềm kế toán trực tuyến tùy chỉnh
 • phần mềm quản lý kinh doanh trực tuyến erp
 • phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến hrm
 • li>

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.