7 lượt xem

Tổng quan nghiên cứu là gì? Nội dung và yêu cầu – LyTuong.net

Tổng quan nghiên cứu là gì? Giới thiệu tổng quan về nghiên cứu, nội dung và yêu cầu nghiên cứu; kỹ năng ứng xử.

Định nghĩa Tổng quan Nghiên cứu

Tổng quan về nghiên cứu là một mô tả chi tiết cho biết lý thuyết nào sẽ được thảo luận và sử dụng trong chủ đề nghiên cứu của bạn.

Bạn đang xem: Tổng quan vấn đề nghiên cứu là gì

Mục đích của tổng quan nghiên cứu là tổng hợp kiến ​​thức và hiểu biết đã được công bố về câu hỏi nghiên cứu trong cộng đồng khoa học trong và ngoài nước.

Vai trò của tổng quan nghiên cứu

 • Nâng cao hiểu biết của nhà nghiên cứu về câu hỏi nghiên cứu.
 • Chọn các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm có liên quan, hữu ích cho nghiên cứu của bạn.
 • Cung cấp cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu.
 • Định lượng nghiên cứu để giúp các nhà nghiên cứu quyết định có tiếp tục nghiên cứu hay không.
 • li>

 • Kết quả cụ thể của tổng quan tài liệu giúp nhà nghiên cứu có đủ thông tin để xây dựng khung khái niệm, khung phân tích cho câu hỏi nghiên cứu và sơ đồ liên kết các khía cạnh nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, điểm mới, v.v.

Những lưu ý khi viết đánh giá nghiên cứu

 • Viết tổng quan về nghiên cứu, thay vì liệt kê hoặc mô tả nghiên cứu trước đó.
 • Phải là một bản tóm tắt khoa học về câu hỏi nghiên cứu và mục đích đánh giá.

Chất lượng bình luận phụ thuộc vào

 • Khả năng tìm kiếm thông tin và dữ liệu.
 • Khả năng tổng hợp và đánh giá các câu hỏi nghiên cứu.

Tổng quan về nghiên cứu tốt

1. Viết theo thứ tự hợp lý

 • Các khái niệm, định nghĩa.
 • Mô hình lý thuyết.
 • Mô hình cho nghiên cứu thực nghiệm.
 • Kết quả nghiên cứu thu được.
 • Bài học kinh nghiệm

2. Xác định thông tin và dữ liệu quan trọng cần thu thập để giải quyết câu hỏi nghiên cứu.

3. Trình bày các phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu.

Xem thêm: Học tiếng Trung mỗi ngày: Độc thân cẩu – 单身狗 là gì?

4. Có đủ thông tin cơ bản để hỗ trợ việc soạn thảo bảng câu hỏi nghiên cứu.

5. Tìm ra những lỗ hổng trong nghiên cứu và hướng đi mới

Tổng quan và yêu cầu của nghiên cứu

Tổng quan về nghiên cứu trước đây có thể là cơ sở và định hướng tốt cho nghiên cứu mới. Tổng quan thường bao gồm những nội dung sau:

Các trường lý thuyết làm cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu

Phần tổng quan phải nêu rõ trường phái lý thuyết nào đã được nghiên cứu trước đây áp dụng trong việc nghiên cứu chủ đề. Tác giả cần tóm tắt những điểm chính của từng trường phái và một số tác phẩm tiêu biểu áp dụng từng trường phái. Có thể tóm tắt tổng quan về từng trường phái lý thuyết như sau:

 • Phương pháp tiếp cận hiệu quả
 • Phương pháp tiếp cận dựa trên năng lực
 • Phương pháp tiếp cận thể chế

Cơ sở nghiên cứu và các yếu tố chính

Nghiên cứu trước được thực hiện trong bối cảnh nào? Bối cảnh có thể là khu vực, ngành, quốc gia, nhóm mục tiêu: bối cảnh là một yếu tố quan trọng khi viết đánh giá, vì các bối cảnh khác nhau có thể mang lại kết quả rất khác nhau.

Tương tự với từng ngữ cảnh, tổng quan cần chỉ rõ mục tiêu và yếu tố ảnh hưởng nào đã được nghiên cứu. Yếu tố nào đã được nghiên cứu nhiều nhất? Yếu tố nào ít rõ ràng hơn?

Tóm lại, phần này cần thể hiện rõ bối cảnh và các yếu tố (mô hình) được đề cập trong nghiên cứu trước. Nó có thể là yếu tố mục tiêu, yếu tố ảnh hưởng, yếu tố kết quả, người điều tiết hoặc người hòa giải. Định nghĩa chi tiết về các yếu tố này sẽ được đưa ra trong khung lý thuyết và mô hình nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu chính

Những phương pháp nghiên cứu nào đã được sử dụng trong nghiên cứu trước đây? Nghiên cứu hiện tại cần xem xét lại các phương pháp nghiên cứu tương ứng với bối cảnh và các mô hình đã sử dụng trong nghiên cứu trước đây. Điều này rất hữu ích để nhận xét về những hạn chế của nghiên cứu này và thiết kế của nó.

Những phát hiện chính

Xem thêm: Các Hình Thức Thanh Toán Quốc Tế Qua Ngân Hàng

Các kết quả nghiên cứu chính chủ yếu được thể hiện bằng mối quan hệ giữa các yếu tố. Khi phác thảo những phát hiện của các nghiên cứu đã thực hiện trước đây, cần chú ý nhóm chúng thành các nhóm sau:

 • Kết quả nhất quán giữa các nghiên cứu.
 • Kết quả rất không nhất quán giữa các nghiên cứu.
 • Sự phù hợp hay không nhất quán Các kết quả có mâu thuẫn với các bối cảnh hoặc phương pháp nghiên cứu khác nhau không?

Hạn chế và lỗ hổng kiến ​​thức của nghiên cứu trước đây

Trong phần này, các tác giả phải đánh giá những đóng góp và hạn chế của nghiên cứu trước đó. Phần này sẽ dễ dàng hơn nếu bạn làm đúng ở trên.

Dựa trên những hạn chế của nghiên cứu trước, tác giả có thể đề xuất hướng nghiên cứu mới. Các hướng nghiên cứu này có thể yêu cầu nhiều hơn một chủ đề được phát triển. Các hướng nghiên cứu mới có thể được đề xuất như sau:

 • Đề tài nghiên cứu mới.
 • Câu hỏi nghiên cứu mới.
 • Bối cảnh nghiên cứu mới.
 • Một mô hình nghiên cứu mới.
 • Phương pháp nghiên cứu mới.

Một số kỹ năng tổng quan

Các bước thực hiện tổng quan về tài liệu

Bước 1: Thu thập tài liệu lý thuyết, các chủ đề và bài báo có liên quan đến câu hỏi nghiên cứu

 • Thu thập từ các nguồn có thể.
 • Nguồn đánh giá.
 • Đọc các nguồn chất lượng quan trọng.

Bước 2. Quản lý tài liệu

 • Xây dựng phương pháp ghi chép: tên tác giả, năm, tên bài báo, tên sách, v.v.
 • Liệt kê các tài liệu liên quan
 • Ghi chú và đánh dấu các bài đọc quan trọng

Bước 3. Đọc các bài báo lý thuyết, khoa học về chủ đề này

 • Đọc, khám phá, phân tích và tổng hợp bằng chứng khoa học.
 • Phân tích các luận cứ khoa học trong khi đọc và đánh giá các bài phê bình một cách cẩn thận và chu đáo. nghĩ.
 • Viết lại những lời chỉ trích này.

Bước 4. Tổng quan

Xem thêm: Bị đau đầu chóng mặt thường xuyên do những nguyên nhân nào? | Medlatec

 • Viết tổng quan dưới dạng nhận xét hoặc đánh giá, không chỉ là danh sách hoặc tóm tắt.
 • Nên đánh giá các bài báo đăng trên các tạp chí có uy tín.
 • Tổng quan về vấn đề có liên quan là đánh giá, phê bình, suy nghĩ và so sánh.
 • Có thể tóm tắt thông tin
 • Xác định các lỗ hổng nghiên cứu và hướng đi mới cho các chủ đề.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.