• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Khái quát văn học việt nam đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng tám 1945 | Hoc360.net
6 lượt xem

Khái quát văn học việt nam đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng tám 1945 | Hoc360.net

Văn học bất hợp pháp là gì

Bài tập Ngữ pháp Nâng cao Lớp 11

i – Thực hành

Bạn đang xem: Văn học bất hợp pháp là gì

1. Câu 1, SGK, trang 118.

2. Vui lòng trình bày hiểu biết cơ bản của bạn về các khái niệm “văn học hiện đại” được sử dụng trong bài học này. Cơ sở lịch sử – xã hội và tư tưởng của quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến tháng 8 năm 1945.

3. Quá trình hiện đại hóa của nền văn học Việt Nam trải qua ba giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945. Chúng ta hãy lập sơ đồ về ba giai đoạn này, chỉ ra những lực lượng cấu thành chính và những nét chung nhất của văn học trong từng giai đoạn. Kể tên các công việc học tập ở trường THCS đúng chỗ ở mỗi giai đoạn.

4 . Từ đầu thế kỉ 20 đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, sức sống mãnh liệt của văn hoá dân tộc và sự phát triển nhanh chóng của văn học có mối quan hệ như thế nào? Vai trò của trí thức phương Tây trong tốc độ này là gì?

5 . Tại sao văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 lại chia thành hai bộ phận hợp pháp và không hợp pháp? Sự khác biệt cơ bản giữa hai ngành này là gì? Hai phần này có quan hệ với nhau như thế nào?

6. Bạn hiểu thế nào về chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực? Một tác phẩm văn học lãng mạn và một tác phẩm văn học hiện thực thuộc Bộ môn Văn học hợp pháp từ đầu thế kỷ 20 đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 được chọn để minh họa cho học tập trung học cơ sở.

7. Những thành tựu cơ bản về tư tưởng và nghệ thuật của văn học Cách mạng tháng Tám từ đầu thế kỉ 20 đến năm 1945? Hãy phân tích một tác phẩm nào đó trong giai đoạn văn học này (học ở THCS) để chứng minh điều đó.

ii – Gợi ý thực hành

1. Bài học này bao gồm hai phần:

phần i – Những nét cơ bản của văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến Cách mạng tháng Tám năm 1945;

phần ii – Những thành tựu văn học từ đầu thế kỷ 20 đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Phần

i lần lượt trình bày và lý giải ba đặc điểm của văn học thời kỳ này.

a) Văn học Hiện đại

– Nêu rõ đặc điểm (qua hai cuộc khai thác thuộc địa của thực dân, xã hội Việt Nam thay đổi với sự xuất hiện của hàng loạt đô thị, trong đó có sự ra đời của nhiều tầng lớp xã hội mới, thể hiện văn hóa là tầng lớp tiểu tư sản văn hóa tri thức phương Tây).

——Khái niệm văn học hiện đại theo nghĩa đột phá hệ thống thơ văn trung đại.

——Từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945, quá trình hiện đại hóa văn học trải qua ba giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có những lực lượng cấu thành quan trọng. Giai đoạn thứ nhất: chuẩn bị cơ sở vật chất văn hóa; giai đoạn thứ hai: quá độ hoặc tạm thời; giai đoạn thứ ba: văn học hiện đại đích thực.

b) Sự phát triển văn học đặc biệt nhanh chóng

– Nhịp độ nhanh theo nghĩa tổng hợp từ số lượng đến chất lượng (trích bình luận của vu ngoc phan).

Xem thêm: Co giật mí mắt, điềm báo hay triệu chứng bệnh về mắt – Bệnh Viện Mắt Sài Gòn

– Nguyên nhân dẫn đến tốc độ phát triển: yêu cầu của thời đại, sức sống của văn học dân tộc, phong trào cách mạng yêu nước, vai trò của trí thức phương Tây.

c) Sự khác biệt phức tạp

——Lý do của sự chia rẽ: sự thức tỉnh ý thức cá nhân của nhà văn và sự phân hóa xã hội trong cuộc đấu tranh dân tộc và cuộc đấu tranh xã hội khốc liệt dưới xiềng xích của chủ nghĩa thực dân.

– Sự khác biệt giữa phân chia hợp pháp và bất hợp pháp:

+ Có phải chịu chính sách văn hoá thuộc địa không?

+ Có sự thống nhất hay phân kỳ trong quan điểm sáng tác và xu hướng thẩm mỹ?

+ Điều kiện để tạo và thăng hạng là gì?

Phần II tóm tắt những thành tựu văn học thời kỳ này thành hai phần.

a) Về nội dung tư tưởng

– Phát huy truyền thống văn học yêu nước, nhân đạo, anh hùng trên tinh thần dân chủ.

– Phạm vi và những biểu hiện khác nhau của nội dung trên giữa hai thể loại văn học (trích dẫn), hợp pháp và bất hợp pháp.

b) Giới thiệu về Hình thức và Ngôn ngữ Văn học

– Văn học nói chung được hiện đại hoá.

– Sự ra đời của văn xuôi và tiểu thuyết tiếng dân tộc (trích dẫn).

– Một diễn biến phong phú của truyện ngắn hiện đại (ví dụ).

– Sự xuất hiện của một số thể loại mới: phóng sự, kí, văn xuôi hiện đại, kịch, phê bình văn học (trích).

– Cuộc Cách mạng Thơ ca của Phong trào Thơ Mới.

Phần mở đầu và kết luận của bài học này, mặc dù chỉ dài vài dòng, nhưng có ý chính rất quan trọng:

– Giai đoạn từ đầu thế kỷ 20 đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 chưa đầy nửa thế kỷ, nhưng nó đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình lịch sử của văn học Việt Nam.

Hai sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến văn học:

+ Những thay đổi sâu sắc của xã hội kéo theo những thay đổi về ý thức và tâm lý của con người.

Xem thêm: Em gái ‘Trà xanh’ là gì mà đáng sợ hơn ‘Tuesday’?

+ Văn hóa Việt Nam có điều kiện vượt qua ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa thời trung đại và tiếp xúc với văn hóa của thế giới cận đại.

2. Khái niệm “văn học hiện đại”

Khái niệm này trong bài học này dùng để: Thoát khỏi hệ thống thơ lục bát của văn học trung đại. Hệ thơ có những đặc điểm: thể loại mang tính quy phạm chặt chẽ; thói quen sử dụng chung có ba đặc điểm: uyên bác, cách điệu, hiếu nghĩa, vị tha; chưa phân biệt rõ các thể loại; văn học bác học (triết học, đạo đức, lịch sử, v.v.) ) quan trọng hơn nghệ thuật.

Các lý do của việc hiện đại hóa văn học:

– Việt Nam chuyển từ xã hội phong kiến ​​sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến, hàng loạt thành thị tư bản chủ nghĩa được hình thành, nhiều tầng lớp xã hội mới ra đời.

– Ở tầng lớp thị dân này, do ảnh hưởng của cuộc sống đô thị và tư tưởng, văn hóa, văn học phương Tây hiện đại qua tầng lớp thị dân đã làm nảy sinh ý thức cá nhân và yêu cầu thẩm mỹ mới. Trí thức phương Tây.

3 . Hình ảnh ví dụ 1>:

4. Cuối thế kỷ XIX, văn học Việt Nam vẫn thuộc phạm trù văn học trung đại. Tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây hiện đại hóa cách đây cả trăm năm, văn học Việt Nam đứng trước những đòi hỏi cấp bách của hiện đại hóa. Nhưng yếu tố quyết định không phải là tính cấp bách của thời đại, mà là sức sống văn hóa của dân tộc có đủ mạnh để bắt kịp tốc độ của thế giới hay không. Sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc liên quan đến sự phát triển nhanh chóng của văn học từ đầu thế kỷ 20 đến Cách mạng tháng Tám năm 1945. Sức sống văn hóa của dân tộc ở đâu? Vào thời Trung cổ, sự năng động này chủ yếu là ở tầng lớp trí thức người Hán, và từ đầu thế kỷ 20 đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, sự năng động này chủ yếu là ở tầng lớp trí thức phương Tây yêu nước. Ở tầng lớp này, sự thức tỉnh của tinh thần dân tộc và ý thức cá nhân của họ trong phạm vi điều kiện tinh thần và tâm lý khiến họ coi văn học là một phương thức sống. Họ đã mong muốn xây dựng nền văn học hiện đại cho đất nước bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

5. Từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mặc dù nước ta nằm dưới ách thống trị của thực dân Pháp nhưng phong trào cách mạng yêu nước vẫn tiếp tục phát triển. . p>

Vì vậy, văn học dân tộc được chia thành các phần hợp pháp và bất hợp pháp của chính quyền thuộc địa. Đây là thái độ của các nhà văn – sự khác biệt về chính trị: trực tiếp hay không trực tiếp chống thực dân.

– Hai phần này đều là tài liệu quốc gia, nhưng có nhiều điểm khác biệt:

– Phần phi pháp: Coi văn học là vũ khí chiến đấu, trước hết nhà văn là người chiến sĩ cách mạng, thể hiện chủ nghĩa yêu nước, nhân đạo, chủ nghĩa anh hùng đối với lập trường dân chủ và cách mạng một cách thẳng thắn, bộc trực. Vì phải hoạt động bí mật nên điều kiện sáng tác, phổ biến không tốt, ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm. Những tác phẩm hay nhất trong phần văn học này chủ yếu là những bài thơ trong tù (tranh).

– Phần pháp lý: chịu ảnh hưởng của chính sách văn hóa thuộc địa; sự phân hóa phức tạp của các khuynh hướng tư tưởng và thẩm mỹ; chủ nghĩa nhân văn và tinh thần dân chủ thường bị giới hạn trong khuôn khổ chính sách văn hóa của thực dân Pháp. Và lòng yêu nước chỉ được thể hiện và ngụ ý một cách gián tiếp (ảnh minh họa).

Hai phần tuy khác nhau nhưng vẫn có mối quan hệ qua lại với nhau. Nhìn chung, văn học hợp pháp có tác động lớn hơn đến văn học bất hợp pháp trên phương diện đổi mới và hiện đại hóa văn học (Hình).

6. Văn học lãng mạn khẳng định cái tôi cá nhân được giải phóng về ý thức, tình cảm và trí tưởng tượng. Chủ đề: Thiên nhiên, Tình yêu và Tôn giáo. Văn học lãng mạn thường lấy cảm hứng từ những điều phi thường và phi thường. Coi nỗi đau và sự đau buồn như một phạm trù thẩm mỹ. Thịnh hành trong thơ ca và văn xuôi trữ tình. Văn học hiện thực chủ trương khám phá bản chất và quy luật khách quan của xã hội, chủ yếu viết về đề tài xã hội, phản ánh hiện thực bằng những hình ảnh tiêu biểu, đặc sắc nhất là thể loại: tiểu thuyết, phóng sự.

Có thể phân tích và minh họa hai tác phẩm đã học ở trường trung học cơ sở: Bài thơ trong rừng (Chủ nghĩa lãng mạn) của Lỗ và Tiểu thuyết tắt đèn (Chủ nghĩa hiện thực) của Ngô Đạtu.

7. Những thành tựu cơ bản về tư tưởng và nghệ thuật của văn học cách mạng tháng 5 – tháng 8 từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1945:

– Về tư tưởng: Đề cao chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo và truyền thống anh hùng, tinh thần dân chủ.

– Về nghệ thuật: Hiện đại hóa thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn. Ba thể loại mới được giới thiệu: phóng sự, kịch và phê bình văn học.

Ví dụ: bạn có thể phân tích các tác phẩm từ trường trung học cơ sở, chẳng hạn như “Nhớ Lục Lâm”, “Con đường của nhà vua” của Wu Dinglian, “Wu Datu’s Lights Out”, “Old Crane in the World”

Xem thêm các bài viết khác tại đây # 3

Xem thêm: How do you learn English? – &quotBạn đã học Tiếng Anh như thế nào?&quot (Unit 7 Tiếng Anh lớp 5)

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.