• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Đề 25: Trong bài Nhận đường, Nguyễn Đình Thi viết: “Văn nghệ phụng sự kháng chiến, nhưng chính kháng chiến đem đến cho văn nghệ một sức sống mới. Sắt lửa mặt trận đang đúc nên nền văn nghệ mới của chúng ta”. Hãy bày tỏ suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên. – Những bài làm văn mẫu lớp 12 tập 1 – Để học tốt
6 lượt xem

Đề 25: Trong bài Nhận đường, Nguyễn Đình Thi viết: “Văn nghệ phụng sự kháng chiến, nhưng chính kháng chiến đem đến cho văn nghệ một sức sống mới. Sắt lửa mặt trận đang đúc nên nền văn nghệ mới của chúng ta”. Hãy bày tỏ suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên. – Những bài làm văn mẫu lớp 12 tập 1 – Để học tốt

Tôi. Dàn ý

1. Giới thiệu:

Bạn đang xem: Văn nghệ phụng sự kháng chiến là gì

Giới thiệu về tác giả:

– Nguyễn Đình Thi (1924 – 2003) sinh ra tại Hà Nội, là một trong những thành viên đầu tiên của Hội Văn hóa Cứu quốc. Ông cùng nhiều văn nghệ sĩ hăng hái tham gia cách mạng và kháng Pháp ngay từ những ngày đầu thành lập.

– Nguyễn Đình đã viết trong bài: Văn nghệ phục vụ kháng chiến, nhưng chính kháng chiến mới đem lại cho nghệ thuật sức sống mới. Sắt và lửa trên tiền tuyến đang hun đúc nền văn hóa mới của chúng ta.

2. Nội dung:

* Vai trò của nghệ thuật trong kháng chiến.

+ Trong lần gặp gỡ các văn nghệ sĩ trong nhà hát Việt Nam, Hồ Chủ tịch khẳng định: Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Các bạn là những người lính trên mặt trận đó.

+ Nghệ thuật phục vụ kháng chiến chống Nhật, nghĩa là nghệ thuật phải lồng ghép vào cuộc kháng chiến chống Nhật hào hùng, gian khổ của dân tộc, phản ánh kịp thời những sự kiện lịch sử nóng hổi của cuộc kháng chiến chống Nhật; sử dụng văn học, nghệ thuật làm phương tiện tuyên truyền, giác ngộ, cổ vũ, cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí quyết thắng của quân và dân ta.

+ Tiếng nói của nghệ thuật mang lại sức sống tươi mới cho cuộc đấu tranh gian khổ, ác liệt, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con người. Tiếng nói nghệ thuật có sức lôi cuốn và truyền cảm kỳ diệu, góp phần làm nên những chiến công hiển hách …

* Kháng chiến mang lại cho nghệ thuật một sức sống mới. Sắt và lửa trên tiền tuyến đang hun đúc nền văn hóa mới của chúng ta.

+ Kháng chiến là nguồn cảm hứng thường xuyên của các văn nghệ sĩ. Tác phẩm nghệ thuật được đúc kết từ cuộc sống, nhưng khi phản ánh hiện thực vào tác phẩm, tác giả đã có sự lựa chọn và sắp xếp có ý thức, kết hợp với trí tưởng tượng để xây dựng hình tượng văn học. Nhiều văn nghệ sĩ đã trưởng thành trong chiến tranh và khẳng định được tên tuổi của mình.

+ Tác giả gửi gắm những suy nghĩ, tình cảm của bản thân vào tác phẩm trước một vấn đề thời gian nhất định. Mỗi tác phẩm nghệ thuật đều phản ánh một cách nhìn về cuộc sống và thay đổi nhận thức, suy nghĩ của người đọc.

+ Nền văn hoá mới được xây dựng và phát triển trên cơ sở hiện thực kháng chiến. Art Nouveau có thể được ví như một bức tranh khổng lồ và toàn diện về cuộc kháng chiến chống Nhật gian khổ và ác liệt của dân tộc Việt Nam. Những đặc điểm của lịch sử và thời đại đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nền văn hóa mới.

3. Kết luận:

– Nền văn hoá mới được hình thành và phát triển trong cuộc kháng chiến chống Pháp chín năm đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, làm phong phú và phong phú thêm diện mạo văn học Việt Nam hiện đại.

– Cuộc chiến tranh chống Nhật lâu dài và chiến thắng vẻ vang của nó đã ảnh hưởng rất lớn đến nhân sinh quan, cách nhìn thế giới và phương pháp sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ, giúp họ sáng tạo ra những hình tượng nghệ thuật. Trường tồn trong lòng dân tộc.

Hai. bài tập về nhà

nguyen dinh thi (1924 – 2003) sinh ra tai Ha Noi. Ông là một trong những thành viên đầu tiên của Tổ chức Văn hóa Cứu quốc do Mặt trận Việt Minh thành lập năm 1943, tích cực tham gia Cách mạng Hà Nội tháng Tám năm 1945, lật đổ ách thống trị tàn bạo của phong kiến ​​và thực dân, giành lại chính quyền, mở mang dân tộc. Nền dân chủ Việt Nam Một kỷ nguyên mới của nền độc lập và tự do cho nền Cộng hòa. Cuối năm 1946, thực dân Pháp quay sang tái chiếm nước ta. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Đình cùng đông đảo cán bộ văn học nghệ thuật rời thủ đô đến Nhà hát Việt Bắc, góp sức mình vào cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ. Bảo vệ chủ quyền, độc lập và quyền tự do thiêng liêng của dân tộc ta đã phải lấy lại xương máu. Trong bài phát biểu nhận giải, Nguyên Đình khẳng định vai trò to lớn của cuộc kháng chiến chống Nhật trong việc thay đổi quan niệm về con người, thế giới quan về tầng lớp văn học và phát triển một nền văn hóa mới: văn hóa nghệ thuật. Sự phản kháng mang lại sức sống mới cho nghệ thuật. Sắt và lửa trên tiền tuyến đang hun đúc nền văn hóa mới của chúng ta.

Trong những ngày đầu đầy biến động của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng ta vẫn quan tâm đến việc xây dựng một nền văn hóa mới đầy tính dân tộc và tính đại chúng. Trong cuộc gặp gỡ với các văn nghệ sĩ của Nhà hát Việt Nam, Hồ Chủ tịch nhấn mạnh, văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Các bạn là những người lính trên mặt trận đó. Dưới sự dạy dỗ của ông, các nhà văn và nghệ sĩ đã sử dụng cây bút của họ như súng của những người lính trên chiến trường. Họ luôn có mặt ở những điểm nóng, những trận đánh ác liệt … Họ tìm thấy nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong lao động sản xuất của dân tộc và trong cuộc sống gian khổ, anh hùng giúp họ có những sáng tạo mới lay động người đọc.

Văn nghệ phục vụ kháng chiến vì nghệ thuật là một bộ phận cấu thành của kháng chiến và được coi là phương tiện tuyên truyền hữu hiệu, là vũ khí giúp tiêu diệt kẻ thù. Tiếng nói của nghệ thuật luôn gắn liền với cuộc sống muôn màu muôn vẻ của quân và dân ta đang hăng say sản xuất và chiến đấu. Cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc đã có ảnh hưởng to lớn đến việc xác định con đường đi của các giai cấp văn học nghệ thuật. Hầu hết những người làm văn học nghệ thuật đã chọn con đường cách mạng, con đường kháng chiến có Đảng và các chú làm người dẫn đường, dẫn đường. Khi số phận của một quốc gia đang treo trong bàn cân, các văn nghệ sĩ phải hướng thẳng vào những chủ đề nóng hổi nhất, bức xúc nhất liên quan đến vận mệnh của cả dân tộc. Đây là chủ đề về cuộc kháng chiến và số phận của cộng đồng. Đối với họ, trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt này, mọi lo lắng, bận tâm về cái “tôi”, hạnh phúc cá nhân đều dồn lên trước mắt, đây là sự nghiệp của sự nghiệp kháng chiến, cứu nước đòi hỏi trách nhiệm của mỗi người dân.

Ruan Tuan, một nhà văn nổi tiếng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tác phẩm của ông gồm “Vô gia cư”, “Tiếng vọng” … Khi đó, ông vẫn đang mang cặp sách trên vai, hăng hái tham gia cuộc vận động viết một câu chuyện. Phụ thuộc vào sức đề kháng. Để cùng đồng bào các dân tộc sống sót, để lại dấu chân trên những nẻo đường của Chiến khu Việt Nam Với chất liệu viết, Tuyển tập truyện Tây Bắc đã phản ánh một cách sinh động cuộc sống nghèo khổ, tăm tối của người dân Việt Nam. Chế độ thực dân, người dân miền núi dưới chế độ phong kiến ​​và quá trình chuyển hóa tư tưởng, tình cảm khi họ giác ngộ cách mạng và kháng chiến. Truyện ngắn về vợ chồng của to hoai được cho là tác phẩm thành công nhất, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp sáng tác của tác giả và là một dấu mốc trong một nền văn hóa mới.

Nhiều nghệ sĩ, nhà văn đã theo sát bộ đội, phản ánh kịp thời những hiện thực rực lửa của tiền tuyến, như Chen Dang, người lập công lớn ở tiền tuyến; Dũng cảm trong thơ phương Tây; Ruan Dingshi, người lấy thơ đồng chí làm công lý và đại diện cho những tiểu thuyết gây chấn động … Nhà văn Trần Dần đã anh dũng hy sinh trên chiến trường.

Đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ta trong kháng chiến chống Nhật cũng được phản ánh trong các tác phẩm. Trong truyện ngắn “Con mắt”, nam văn sĩ Huấn Cao kín đáo phê phán một số văn nghệ sĩ có cái nhìn méo mó về giai cấp nông dân, lực lượng nòng cốt của cách mạng và kháng chiến. Tác giả cho rằng con đường đúng đắn duy nhất của văn nghệ sĩ là đồng hành cùng nhân dân trong cuộc kháng chiến gian khổ, trường kỳ, chống xâm lược và bảo vệ Tổ quốc. Trong Bài ca dao động thổ, nhà thơ Hoàng Trung Trung đã ca ngợi sức mạnh của con người: Bàn tay ta làm nên vạn vật, sức đất đá cũng thành cơm. nguyễn đình thi đã viết bài thơ “Đất Nước Có Sức Sống Lạ” với cảm hứng trữ tình phong phú:

Mùa thu năm nay thật khác

Tôi rất vui khi nghe trên núi

Xem thêm: Bong tróc da lòng bàn tay – Tuổi Trẻ Online

Gió thổi qua rừng trúc

Quần áo mới bị rơi

Cô ấy có một nụ cười trên khuôn mặt của mình.

Mùa thu năm nay là mùa thu của Chiến khu Việt Bắc, bao quanh là gió tự do, dễ mang niềm vui cho lòng người. Mùa thu năm nay đẹp và trong trẻo dưới con mắt hạnh phúc và tin tưởng của thi nhân. Xuất phát từ thực tế của cuộc kháng chiến gian khổ và anh dũng, Nguyễn Đình đã viết nên bài thơ khái quát về những mất mát, hy sinh của đất nước, thể hiện quyết tâm khôi phục độc lập, tự do của Tổ quốc. Quân và dân ta:

Một ngày nắng, một đêm mưa

Mỗi bước đi, mỗi sự hy sinh

Cái trán bỏng rát khi nghĩ về thế giới mới

Trái tim của chúng ta tràn ngập ánh sáng.

Bài thơ kết thúc bằng một hình ảnh tượng trưng cho dân tộc vươn lên từ đau thương, căm thù và xương máu của chiến tranh và đứng vững trước lịch sử và nhân loại:

Súng nổ trong giận dữ

Con người giống như thủy triều vỡ bờ

Nước Máu Việt Nam

Lắc bùn và thức dậy vào buổi sáng.

Ném Nồi – Ngọn cờ đầu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam, có những bài thơ ghi lại những sự kiện lịch sử hào hùng của đất nước trong cuộc kháng chiến chống Pháp. “Chào các chiến sĩ Điện Biên” là bản hùng ca kể về những người lính của chúng ta với tinh thần chiến đấu anh dũng phi thường đã chiến thắng vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Nhật lâu dài và giành vẻ vang cho Tổ quốc:

Ba nghìn ngày kháng chiến

Không có đêm nào tuyệt vời hơn đêm nay

Đêm lịch sử, Điện Biên bừng sáng

Một quốc gia giống như một huy chương trên ngực của mình

Huy chương trên ngực

Quốc gia của chúng tôi, một quốc gia của những anh hùng! …

Xin chúc mừng các chiến sĩ Điện Biên

Chiến binh anh hùng

Đầu đốt lửa bằng sắt

Năm mươi sáu ngày đêm đào núi, ngủ hầm, dầm mưa, vắt lúa.

Máu và bùn

Không thừa nhận thất bại

Xem thêm: Tinh dịch có máu nâu đỏ là do những nguyên nhân nào? | Medlatec

Chấy không bị mòn!

Một đồng đội thân thiết được chôn trong giá súng

Đầu được bao phủ bởi ngọc trai

Núi xuyên qua hàng rào thép gai

Nhanh lên

Các đồng chí chặn trận địa pháo ở đường sau

Cơ thể rã rời, đôi mắt nhắm nghiền vẫn ôm chặt …

Trong kháng chiến chống Nhật, đất nước tuy bị bom đạn kẻ thù tàn phá nhưng vẫn nổi lên vẻ đẹp rạng ngời và tràn đầy sức sống:

Rất đẹp, đất nước của tôi!

Rừng cọ, đồi chè, cánh đồng xanh mướt

Mặt trời tỏa sáng bên bờ sông, reo vui và hát

Phà trôi đến Bến tàu nước Pinka …

(Bắt đầu – phần tử)

Vì ăn sâu vào lòng dân, gắn bó mật thiết với nhân dân nên đội văn nghệ mới cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu của lòng yêu nước và sự hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ. Từ đó, nền văn hóa đã có thêm động lực mới và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Hiện thực cuộc sống đi vào tác phẩm một cách rất tự nhiên. Sự sắt đá của cuộc kháng chiến chống Nhật đã tạo nên niềm lạc quan yêu đời cho nghệ thuật. Dù kháng chiến gian khổ, hy sinh nhưng dân tộc Việt Nam vẫn tin tưởng vào ngày mai thắng lợi.

Anh ấy bước đi với một ngôi sao trên mũ

Hãy luôn là một ngôi sao dẫn đường

Bạn vẫn là một bông hoa trên núi

Thơm muôn mùa, muôn đời cánh hoa thơm.

(Two Mountains – High Dance)

Tiếng nói của nghệ thuật khuyến khích và truyền cảm hứng cho mọi người hướng tới mục tiêu cuối cùng của sự nghiệp cách mạng:

Chúng tôi sẽ đi, chúng tôi sẽ đi

Bền như thép, chắc như đồng

Nhóm của chúng tôi có cùng thông tin

Cao như núi, dài như sông

Chúng ta có Biển Hoa Đông ở phía trước của chúng ta!

(Bắt đầu – phần tử)

Ngày nay, đọc lại những tác phẩm viết trong Chín năm chống Pháp (1946-1954), mỗi chúng ta vẫn không khỏi tự hào về nỗi đau của dân tộc và cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc. Vinh quang thuộc về quân và dân ta, trong đó có sự đóng góp xuất sắc của những người làm công tác văn học, nghệ thuật. Cuộc chiến đấu lâu dài đó đã làm thay đổi cách nhìn, cách nhìn của thế giới về cuộc sống của văn nghệ sĩ, thúc đẩy họ sáng tạo ra những hình tượng văn học tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Với những thành tựu của mình, nghệ thuật trong Chiến tranh chống Nhật đã làm phong phú và phong phú thêm diện mạo văn học Trung Quốc hiện đại.

Xem thêm: Soạn bài Thánh Gióng sách mới | Soạn văn 6 bài Thánh Gióng

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.